NAŠE POSLÁNÍ:

Pomáháme s předcházením a řešením úskalí spojených s dospíváním,
s péčí o děti a se závislostním chováním.PREVENT má 56 stálých zaměstnanců pracujících ve 13 různých zařízeních.
Podle zaměření jsou naše zařízení, služby a aktivity rozděleny do čtyř sekcí:


Adiktologické služby

Zařízení nabízející poradenství, terapie a sociální služby pro závislé, uživatele návykových látek i jejich rodiny. 
Více >>>


Služby pro děti a mládež

Zařízení pro aktivní trávení volného času, poradenství a pomoc v těžkých situacích dětí i mladých dospělých. Více >>>PODPORA RODIN
Služby pro rodiny

Doprovázení, podpora, aktivizace a vzdělávání biologických i náhradních rodin. Více >>>


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Vzdělávací aktivity

Akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference a další vzdělávací akce. Více >>>