Aktuality‎ > ‎

Abstinující klienti občanského sdružení PREVENT mají větší šanci najít si práci

přidáno: 12. 2. 2014 6:02, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 12. února 2014 – Již více než rok fungují Resocializační programy PREVENT, které mají za úkol pomoci najít a udržet si práci osobám ohroženým závislostmi nebo osobám již závislým na návykových látkách. Za uplynulý rok programem prošlo 90 klientů, z nichž 50 je aktuálně užívajících a 40 klientů abstinuje.

 Resocializační programy PREVENT se skládají celkem z pěti aktivit, z nichž stěžejní je aktivita Nácvik sociálních dovedností. Účast v této aktivitě znamená absolvování 8 hodin individuálních konzultací s pracovníkem projektu, ideálně během 2-3 měsíců. Na konzultace klienti docházejí podle svých možností. Abstinující klienti se objednávají a konzultace probíhají v prostorech Doléčovacího centra PREVENT. S klienty, kteří užívají drogy, se pracuje ve chvíli, kdy tomu nebrání některé okolnosti vyvolané aktuálním stavem klienta. Tyto konzultace probíhají v Kontaktním centru PREVENT v Českých Budějovicích.

„V programu pracujeme na sestavení pracovního životopisu, motivačního dopisu nebo nácviku pracovního pohovoru. Provádíme také asistence při hledání práce, oslovování potenciálních zaměstnavatelů, nacvičujeme zásady hygieny a životosprávy. Více se zaměřujeme na pracovně právní vztahy – informovanost o právech a povinnostech zaměstnanců, náležitosti pracovních smluv, pracovních úvazků nebo na co si dát pozor. Klienti pracují na zvýšení svých moderních komunikačních dovedností - založení mailu, odesílání životopisu, orientace v pracovní inzerci na internetu, registrace na pracovních serverech a podobně. S postupem času přibyly konkrétní požadavky ze strany klientů, například potřebovali pomoci s registrací na úřadě práce, chtěli poznat možnosti rozšíření či dokončení  vzdělání, chtěli se zorientovat v nabídce rekvalifikací. Také od našich konzultantů potřebovali prakticky pomoci při zařizování náležitostí potřebných pro získání práce, jako je občanský průkaz, získání zápočtových listů od bývalých zaměstnavatelů, výpisy trestních rejstříků, dluhové poradenství a podobně,“ popisuje fungování Resocializačních programů odborný asistent a poradce pro práci s klienty aktuálně konzumující drogy Jan Šnokhous. „Pro většinu klientů je závažným tématem úzce souvisejícím s hledáním práce řešení problematiky dluhů. Provádíme základní poradenství, jak začít s mapováním dluhů, kde hledat, na co si dát pozor a v neposlední řadě odkazujeme na instituce zabývající se dluhovým poradenstvím, popř. provádíme asistence a praktické nácviky jednání s těmito institucemi nebo s věřiteli. To vše opět souvisí s nácviky komunikace, jednání s úřady a psaní úředních dopisů,“ doplňuje Jan Šnokhous.

Martin Klajn, odborný asistent a poradce pro práci s abstinujícími klienty z občanského sdružení PREVENT objasňuje důvody vyšší úspěšnosti klientů, kteří do programu přišli z Doléčovacího centra než klientů z Adiktologické poradny: „Klienti Doléčovacího centra mají za sebou léčbu, jsou sociálně relativně stabilizovaní, mají vysokou motivaci najít si práci a aktivně ji shánějí. Zaznamenali jsme, že se klientům Resocializačního programu PREVENT daří najít práci rychleji. Obvykle ji naleznou již během prvních 2 až 3 týdnů po nástupu do Doléčovacího centra. Přičítáme to tomu, že zlepšujeme způsob, jak klienta co nejefektivněji zorientovat na trhu práce v pro něj novém městě. Naproti tomu klienti přicházející z Adiktologické poradny mají svá specifika. Stále řeší chutě na drogy, jsou méně orientovaní na trhu práce a ve společnosti abstinujících obecně. Mají nereálné představy o výších výdělku, pracovní náplni nebo nabízených pracovních pozicích. S klienty stále pracujeme tak, aby si ujasnili, co od zaměstnání očekávají, co jsou schopni zvládnout, jaké zaměstnání mohou vzhledem k dosaženému vzdělání získat. Často nikdy nepracovali a nemají vytvořené základní pracovní návyky. U těchto klientů se více pracuje s motivací a uvědoměním si, proč si chtějí práci hledat.“

 

Projekt Resocializační programy PREVENT je spolufinancován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Comments