Aktuality‎ > ‎

Adiktologická poradna v Českých Budějovicích se přestěhovala

přidáno: 11. 9. 2013 6:56, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 České Budějovice, 20. srpna 2013 – Adiktologická poradna PREVENT, která je určená pro všechny ty, kteří mají potíže s drogami, alkoholem, gamblerstvím nebo s poruchami příjmu potravy, se přestěhovala na novou adresu. Doposud ji bylo možné nalézt v Tylově ulici v Českých Budějovicích a nyní je poradna nově umístěná v prvním patře budovy polikliniky Vltava.

 

„Prostory, které jsme doposud sdíleli společně s Doléčovacím centrem v Tylově ulici, byly již pro naší práci nevyhovující. Náš tým se rozrostl o novou kolegyni a tak nabídka pracovat v budově polikliniky Vltava nám přišla velmi vhod. Navíc bychom rádi do budoucna započali jednání se zdravotními pojišťovnami, které by mohly hradit určité výkony, které se v naší poradně provádějí,“ uvádí Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT.

Cílovou skupinu adiktologické poradny tvoří osoby ohrožené závislostí na návykových látkách nebo jejich blízcí hledající možnosti řešení, na kterém se chtějí aktivně podílet. Ti mohou využívat služby, jako je například ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie, mohou se nechat otestovat na HIV a virové hepatitidy nebo jim je poskytnuta pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby. Tomáš Brejcha vysvětluje, jak v letošním roce stoupla návštěvnost klientů poradny. “Počet všech kontaktů za uplynulý půlrok byl 539, to je o 86 kontaktů více, než v první polovině roku 2012. Struktura klientů se zásadně nemění, převládají uživatelé pervitinu, konopí a opiátů. Letos více než v loňském roce se na nás obraceli rodiče klientů. Pro ty je u nás otevřená Rodičovská skupina, která je určena rodinným příslušníkům a partnerům, jejichž blízcí experimentují nebo užívají drogy, alkohol nebo mají problémy s hraním výherních automatů. Skupina je vedena jedním, popř. dvěma terapeuty a jejím cílem je vzájemná výměna zkušeností, sdílení obtíží, se kterými se rodina potýká, získání i poskytnutí podpory a povzbuzení. V rodičovské skupině je příležitost poznat další lidi, kteří se potýkají s podobnými těžkostmi a zjistit, jak se s nimi vypořádali v jiných rodinách. Je to možnost si popovídat o tom, co vás trápí, ale i co se vám daří v soužití se závislým člověkem.“

 

Adiktologická poradna má pro návštěvníky otevřeno ve dnech PO-ČT od 9 do 17 hodin a v pátek je určená pro objednané klienty.

Comments