Aktuality‎ > ‎

Cena Kiron za nejlepší adiktologický počin roku putuje také do jižních Čech

přidáno: 16. 12. 2013 3:35, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 České Budějovice, 13. prosince 2013 – Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze včera vyhlásila výsledky VIII. ročníku Ceny adiktologie. Občanského sdružení PREVENT se stalo vítězem v kategorii Cena Kiron za nejlepší adiktologický počin roku jednotlivce či organizace, která v roce 2012 přišla s nějakou novinkou využitelnou pro ostatní služby v oboru nebo se zasloužila o šíření dobrého jména oboru adiktologie. Stejné ocenění získala rovněž Česká asociace adiktologů.

 Navrhovatelé ceny Kiron se shodli na tom, že občanské sdružení PREVENT si cenu zaslouží zejména za organizaci závodu Železný adiktolog 2012. Tímto počinem totiž organizátoři závodu přispěli k šíření dobrého jména a jména adiktologie vůbec. Železný adiktolog je amatérský triatlonový závod, který si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických službách i závislostech obecně. V rámci této akce je možné zúčastnit se závodu, dozvědět se něco o závislostech, seznámit se s předními odborníky a využít dalšího programu pro děti i dospělé. Na trati samotného triatlonu se jako na jedné lodi potkávají pracovníci služeb, abstinující klienti služeb i široká veřejnost. Profesor Michal Miovský, předseda rady Ceny adiktologie uvádí: „Závod Železný adiktolog je sympatickým pokusem o přiblížení adiktologických služeb, jejich pracovníků i klientů směrem k veřejnosti. Pokus o to vyjít z ústraní uzavřených služeb jinak než prostřednictvím letáků či webových stránek zaslouží pozornost a ocenění. Proto se jsme se rozhodli Cenu Kiron udělit občanskému sdružení PREVENT.“

 Slavnostní předání Ceny letos bylo vyvrcholením regionální odborné konference Bílá místa na mapě adiktologických služeb. V rámci slavnostního večera byla předána Cena za významný přínos oboru adiktologie, kterou získala známá a skvělá Arnoštka Maťová a Cena Kiron za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci. Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT si tohoto ocenění velice váží: „Železný adiktolog má tím vším, čím je, právě propagovat obor adiktologie. Skutečně mě těší, že tato naše vnitřní ambice je zřetelná i navenek. Cena Kiron je pro nás důkazem toho, že nápad pořádat takovou akci má podporu mezi kolegy adiktology a rozhodně nás motivuje k uspořádání dalšího, tedy třetího ročníku v létě příštího roku.“

"Regionální konference je součástí projektu NETAD, CZ.1.07/2.4.00/17.0111, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky"

 Třetí ročník amatérského triatlonu Železný adiktolog plánuje pořádající sdružení PREVENT situovat opět do centra Českých Budějovic. Kromě toho, že jsou České Budějovice centrem Jihočeského kraje, podporuje Magistrát města tuto akci i finančně. Další informace a fotografie z uplynulých dvou ročníků závodu Železný adiktolog je možné shlédnout na http://www.zelezny-adiktolog.cz.


Comments