Aktuality‎ > ‎

Českobudějovické KC PREVENT bilancuje první půlrok provozu - tisková zpráva

přidáno: 26. 10. 2010 12:39, autor: Michal Němec

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Kontaktní centrum PREVENT bilancuje první půlrok provozu

v Českých Budějovicích

České Budějovice - Kontaktní centrum PREVENT zahájilo svou činnost v Českých Budějovicích začátkem tohoto roku, když se O.s. PREVENT stalo vítězem veřejné zakázky na Poskytovatele kontaktních a poradenských služeb pro uživatele drog v Českých Budějovicích, kterou vyhlásil Magistrát města České Budějovice. Zařízení je řádně registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kontaktní centrum zahájilo provoz se čtyřmi pracovníky zaměstnanými celkem na 3,5 úvazku, přičemž dva z těchto pracovníků přešli do tohoto nového projektu z dlouhodobě fungujícího terénního programu „Jihočeský stereetwork PREVENT“. „Velmi dobře tedy znali českobudějovickou drogovou scénu a mnoho klientů už znalo je“, poznamenala Olga Hynoušová, vedoucí zařízení. Kontaktní centrum se jmenovaným terénním programem nadále úzce spolupracuje a to zejména při delegování klientů do služeb. Odborně poskytované služby kontaktního centra ulehčily terénnímu programu od „dlouhodobých“ klientů  a ten se více zaměřil na skrytou populaci uživatelů drog, což vede k většímu pokrytí adiktologickými službami na území města České Budějovice.

Nejvíce využívanou službou centra je výměnný program. V prvním měsíci provozu bylo v rámci 78 kontaktů vyměněno celkem 1619 kusů injekčního materiálu, v březnu již to bylo 3095 ks při 122 kontaktech a v červnu bylo vyměněno celkem 5461 ks injekčních stříkaček v rámci 209 kontaktů.

Mezi stávající základní a strukturované služby byly doplněny služby fakultativní, a to především samosprávu na kontaktní místnosti, výkon obecně prospěšných prací v zařízení, klientský program „prádelna“ a vzdělávací akce v rámci filmového klubu. Bohužel nedostatek financí nás dovedl po čtyřech měsících provozu k některým změnám oproti původnímu plánu. A to v počtu zaměstnanců (snížení počtu úvazků z 3,5 na 2,5) a v časovém  omezení poskytování služeb (zkrácení otevírací doby Kontaktní místnosti, menší počet hodin poskytování poradenství, case managementu, asistencí, fakultativních služeb.)

Vývoj a případné změny cílové populace

Již v prvním měsíci otevření vyhledalo služby KC 59 klientů a uskutečněno bylo 196 kontaktů. V únoru počet kontaktů poklesl na 135, avšak přibylo 28 nových prvokontaktů. Od března má počet kontaktů vzrůstající tendenci, v červnu bylo uskutečněno 367 kontaktů za měsíc. Nejpočetnější cílovou skupinou centra jsou nitrožilní uživatelé drog. Klienti centra nejčastěji uvádí jako primární drogu pervitin (133 klientů), podstatně méně je uživatelů opiátových drog .

Na konci června 2010 došlo ke změnám v cílové skupině. Cílová skupina se omezila  pouze na problémové uživatele drog (nitrožilní uživatelé drog, uživatelé opiátů a/nebo kokainu a amfetaminů), experimentátory a příležitostné uživatele drog. Služby již nejsou poskytovány rodičům a blízkým osobám uživatelů drog, ti jsou delegováni do Drogové poradny PREVENT.

 

 

 

Hodnocení a výsledky

Přestože se jedná o nový projekt, který spustil provoz v lednu tohoto roku, jsou jeho služby hojně využívány. Klienti začali centrum navštěvovat hned první den otevření a jejich počet má až doposud vzrůstající tendenci. Za půl roku existence využilo služby 197 uživatelů drog a 35 neuživatelů. Proběhlo 1320 kontaktů,  v jejichž rámci bylo mimo jiné vyměněno 20816 injekčních stříkaček. „Projekt v důsledku toho  pokládáme za úspěšný a rádi bychom v dalším období nabízeli klientům odborné služby v plném spektru a rozsahu, tak jak bylo původně plánováno, avšak z finančních důvodů nemohlo být zcela splněno“, dodala Olga Hynoušová.

 

 

Kontakt:

 

Mgr. et Bc. Olga Hynoušová

vedoucí KC

 

Tel.: 725 349 353

E-mail: hynousova@os-prevent.cz

http://kccb.os-prevent.cz/    

Comments