Aktuality‎ > ‎

Děti a mládež dostanou ve Strakonicích svůj prostor

přidáno: 25. 3. 2013 11:09, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Strakonice, 25. března 2013 – Ve Strakonicích vzniká nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané CROSS. Slavnostní otevření proběhne ve středu 27. března ve 13 hodin a zúčastní se ho i starosta Strakonic, Pavel Vondrys. CROSS je projektem občanského sdružení PREVENT, které ve Strakonicích provozuje také kontaktní centrum.

 

V prostorách bývalých školních dílen ZŠ Lidická ve Strakonicích vzniká nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 14 do 26 let. Jedná se o registrovanou sociální službu, která nabízí standardní dílčí služby jako například sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti nebo poradenství. Posláním sociální služby NZDM je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytuje odbornou pomoc, podporu a informace v zařízení, které je  také místem, kde lze trávit čas a je  alternativou k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy jako jsou bary, hospody, ulice. Cílem služby je odvrátit cílovou skupinu od rizikového životního stylu a zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již vyskytlo,“ uvádí Petr Černý, vedoucí zařízení CROSS a dále dodává: “Chceme mladým lidem poskytnout prostor pro vyjádření svého názoru a seberealizaci prostřednictvím muziky nebo výtvarných projektů. Každý návštěvník si u nás může třeba zahrát fotbálek nebo další deskové hry, je možné si zde zatančit a chystáme se vybavit hudebními nástroji a nahrávacím zařízením hudební zkušebnu. Je ale úplně v pořádku přijít jen tak posedět a popovídat si s kamarády. nebo s našimi pracovníky o svých starostech, poradit se a získat informace. Pracovníci CROSSu mohou třeba i pomoct s doučováním nebo poradit, podat informace, které by mohly být pro mládež cenné.“

 

CROSS je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách a jeho zřizovatelem je OS PREVENT, které na provoz služby získalo státní dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 670 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že náklady na provoz NZDM CROSS jsou zhruba dvojnásobné, přislíbilo město Strakonice finanční participaci a další spolupráci ve formě hledání sponzorů a partnerů. Starosta města Strakonic, Pavel Vondrys vysvětluje: „S myšlenkou vzniku nízkoprahového centra pro mládež přišli již před několika lety členové dětského zastupitelstva města. Jejich nápad jsme považovali za velmi prospěšný, neboť může napomoci k podchycení dětí a mládeže, kteří nejsou zvyklí využívat čas pravidelnými smysluplnými aktivitami a hledají pak ne vždy šťastný způsob jeho vyplnění. Je to mnohdy dáno podmínkami ve kterých žijí, především pak jejich rodinným zázemím. Nejprve bylo nutné najít pro tuto aktivitu vhodné prostory a následně i toho, kdo by provoz nízkoprahového centra zajišťoval. Jsem rád, že se této aktivity ujalo občanské sdružení Prevent a věřím, že bude jejich práce na tomto poli pro město i jeho obyvatele užitečná. Z tohoto důvodu se město rozhodlo podpořit vznik centra poskytnutím vhodných prostor, materiálně a částečně i finančně.“

 

Jak nové nízkoprahové zařízení dostalo svůj název, přibližuje Anna Němcová, odborná ředitelka občanského sdružení PREVENT: „Prostory CROSSu se nachází mezi dvěma velkými křižovatkami, jejichž význam se nám líbil jako symbol místa, kde se cesty protínají, kde se člověk rozhoduje, kudy jít dál a musí leckdy zpomalit nebo úplně zastavit. Proto jsme se rozhodli z angličtiny převzít slovo Cross a pojmenovat tak naše nízkoprahové zařízení.“

 

NZDM CROSS je pro děti a mládež od 14 do 26 let otevřeno ve dnech PO-ČT od 14 do 19 hodin.

 

 

 

Kontakt:

Anna Němcová

Odborná ředitelka sdružení

Občanské sdružení Prevent

nemcova@os-prevent.cz

tel: +420 607 770 655

Comments