Aktuality‎ > ‎

Diagnóza závislost může znamenat velký problém

přidáno: 12. 11. 2015 21:19, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 13. listopadu 2015 – IX. Adiktologickou konferenci Jihočeského kraje uspořádalo minulý týden občanské sdružení PREVENT společně s Jihočeským krajem. Letos poprvé konferenci hostil hotel Svět v Třeboni, kam se sjelo více než 120 návštěvníků a přednášejících z řad lékařů, adiktologů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na problematiku závislostí. Jedním z nejlépe hodnocených příspěvků byla prezentace psychologa Aleše Kudy, ve které se zamýšlel nad používáním diagnózy závislost v každodenní praxi adiktologů.

Letošní ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje nesl název „Držíme krok s dobou?“.
Na konferenci zaznělo osmnáct referátů a proběhlo sedm workshopů. Mnohé příspěvky se zabývaly aktuálními tématy, jako jsou například měnící se typy závislostí a flexibilita systému držet krok s novými trendy v oblasti adiktologie.

Vysoce hodnoceným referátem ze stran posluchačů byl příspěvek s názvem „Opravdu závislost?“, ve kterém psycholog a soukromý psychoterapeut Aleš Kuda nabízel zajímavé pohledy na to, jak odborníci zacházejí s diagnózou závislosti, zda je používána správně a zda je vůbec nutná. „Často se v praxi mnozí odborníci velmi snadno uchýlí ke konečné diagnóze klienta a vyřknou ono definitivní slovo závislost. Je třeba ale právě tuto diagnózu používat s rozvahou, nemyslím si, že je vždy potřeba ji indikovat. V mnoha případech stačí použít „problémové užívání“, neboť pro klienta může tato formulace znamenat velmi mnoho. Jsem rád, že se mi podařilo na Adiktologické konferenci otevřít diskuzi na toto téma,“ vysvětluje Aleš Kuda.

Druhým nejlépe hodnoceným příspěvkem byl workshop pod vedením bývalé, ovšem velmi zkušené pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Aleny Šedivé a krajského protidrogového koordinátora Jihočeského kraje Marka Neruda. Workshop zpracovával téma spolupráce OSPODů se službami pro závislé, nabízel mnoho konkrétních případů a otevíral jak další otázky, tak možnosti další spolupráce. Workshop měl velmi vysokou návštěvnost právě z řad pracovníků OSPOD i služeb pro závislé a tak byla diskuse velmi živá. „Spolupráce oddělení sociálně právní ochrany dětí se službami pro závislé je nesmírně důležitá a tento workshop ji opět posunul o kousek dál. V závěru diskuse se přítomní shodli, že by velmi uvítali navázání na tuto diskusi dalším společným setkáním,“ dodává Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT.

 Adiktologickou konferenci pořádalo Občanské sdružení PREVENT, z.s. a Jihočeský kraj, v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Nad konferencí přebrala záštitu paní Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a národnostní problematiky. Program byl akreditován Českou asociací sester, Českou asociací adiktologů a Asociací klinických psychologů ČR – Jižní Čechy.

Comments