Aktuality‎ > ‎

Dítěti je přece nejlépe v rodině!

přidáno: 17. 3. 2016 4:49, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 16.3. 2016 - Organizace sdružené v Asociaci Dítě a Rodina zaslaly poslancům, hejtmanům a radním pro sociální věci, školství a zdravotnictví výzvu nazvanou „Dítěti je přece nejlépe v rodině!“ Znovu tak upozorňují na výzkumy i zkušenostmi ověřený fakt, že každé dítě odmalička potřebuje stabilní blízkou osobu, která umí reagovat láskyplně, adekvátně a spolehlivě na jeho potřeby je pro dítě zdrojem bezpečí a je tam „jen pro něj“. Jen za takových podmínek se mozek a psychika dítěte zdravě vyvíjí a dítě se učí důvěřovat a vztahovat k druhým.

Bohužel i v roce 2014 bylo dle Zdravotnické ročenky ČR přijato do kojeneckých ústavů 1606 dětí do 3 let věku. Zastánci kojeneckých ústavů se domnívají, že zdravotní péče je pro nejmenší děti tak zásadní, že je pro děti lepší pobývat v kojeneckém ústavu, protože rodiče ani pěstouni by dětem tak dobrou péči nezajistili. Zdravotnická ročenka však také uvádí, že důvodem pro přijetí dítěte do kojeneckého ústavu jsou ve 34 procentech důvody sociální a ve 30 procentech zdravotně-sociální (děti kvůli svému postižení ale nevyžadují trvalou a dlouhodobou ošetřovatelskou péči). Tedy téměř 60 procent přijímaných dětí nepotřebuje trvalou lékařskou a ošetřovatelskou péči. Potřebují mámu a tátu (někdy náhradní), kteří s nimi k lékaři v případě potřeby dojdou.

„Z našeho pohledu je třeba okamžitě opustit myšlenku zachování současných kojeneckých ústavů a veškerou kvalifikaci, odhodlání a nadšení pro děti vložit do terénní sociální a v případě závažně nemocných dětí i zdravotně-sociální práce s rodinou, která potřebuje pomoc dříve, než ji v současné době umíme nabídnout“, vysvětluje předsedkyně Asociace Dítě a Rodina a zkušená odbornice v oblasti náhradní rodinné péče Věduna  Bubleová.

Členem Asociace dítě a rodina je také jihočeský PREVENT. Od roku 2013 mimo jiné doprovází a podporuje pěstounské rodiny. Aktuálně pracuje s 42 pěstounskými rodinami na území Jihočeského kraje. V letošním roce zahájí PREVENT na Strakonicku provoz nové sociální služby určené ohroženým rodinám s dětmi. Smyslem služby bude podporovat rodiče tak, aby právě jejich děti nemusely jít do ústavní péče. “Mezi dítětem, které od malička vyrůstá v ústavní péči a dítětem, které je v rodině, třeba i pěstounské, jsou tak markantní rozdíly, až mne to někdy překvapuje,” říká Anna Němcová, vedoucí Centra podpory pěstounských rodin PREVENT a pokračuje: “Děti z rodiny jsou zpravidla šikovnější, ve škole mají lepší výsledky, dříve a lépe mluví a mohla bych pokračovat dále. Z mého pohledu je ale nejpodstatnější, že jsou sebejistější, vyrovnanější a šťastnější.”

A proč organizace sdružené v Asociaci míří svou výzvu právě k politikům? „Ve většině zemí, které již zásadní transformací péče o děti prošly, začali tím, že sloučili tuto problematiku pod jedno ministerstvo. Zvyšuje se tím efektivita, zjednodušuje komunikace, zlevňuje se celý systém finanční toky jsou transparentnější”, vyjmenovává hlavní důvody pro nutnou změnu David Svoboda, místopředseda Asociace Dítě a Rodina a ředitel spolku Amalthea. „Jako zásadní vnímáme potřebu posílit personálně orgány sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí i krajů, protože hrají v systému péče o ohrožené děti klíčovou roli v řešení situace ohrožených dětí, v nastavení služeb pro rodiny v ohrožení a ve vyhledávání nových pěstounů“, dodává Svoboda.

Málokdo chce být v životě sám, žít bez vztahů s blízkými. Děti v kojeneckých ústavech ale samy jsou. A poškozuje je to na celý život. Proto Asociace usiluje o větší podporu pro jejich rodiče, případně pěstouny. Jejím cílem je shodnout se s odbornou, laickou i politickou veřejností na tom, že dítě bez blízkého vztahu s dospělým trpí. A dle toho je třeba plánovat služby pro každé dítě, které je ohrožené.

Základní cíle Asociace Dítě a Rodina:

  • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah
  • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině
  • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině
  • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče

 

Comments