Aktuality‎ > ‎

Dominika Váňová Figurou Preventu

přidáno: 16. 5. 2018 3:41, autor: Kateřina Malečová Suková   [ Aktualizováno 25. 5. 2018 1:52 uživatelem Dagmar Randáková ]
Dominika Váňová získala volbou zaměstnanců Preventu oceněn
í za to, "že se ani po letech nezmenšila její láska a zájem o ty nejproblematičtější klienty. A
také za mnoho drobných a několik dlouhých kroků v profesním i osobním růstu“.
Figura PREVENTu je ocenění, které organizace uděluje každý rok. Získává ho zaměstna
nec např. za mimořádný pracovní výkon, čin, mimořádný přínos pro PREVENT 99 z.ú., pro adik
tologii, prevenci či sociální služby obecně apod. „Ale klidně to může být i za něco méně velkolepého, něco takového, co o dotyčném víte jen vy ve svém vlastním týmu a za co byste ho chtěli vyzdvihnout nebo pochválit,“ upřesňuje manažerka rozvoje služeb Dagmar Randáková.
Výběr vítěze anonymním hlasováním proběhl při příležitosti celoorganizačního setkání v Bokově chatě v pátek 20.4.2018.

Dominika Váňová začínala v Preventu jako dobrovolnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích. V organizaci pracuje od r. 2014. V současné době působí jako volnočasový a režimový pracovník, zástupce vedoucího a koordinátor projektu Doučování v NZDM ve Strakonicích. Dále pak je vedoucí Dobrovolnického centra PREVENT a koordinátor dobrovolníků - spolupracuje se zahraničními i s českými dobrovolníky. Rovněž vypomáhá v Centru podpory pěstounských rodin PREVENT při respitních pobytech pro děti a na víkendových školeních pěstounů.
Comments