Aktuality‎ > ‎

Jak zvládají drogovou závislost svých dětí rodiče v Německu a v Čechách

přidáno: 10. 10. 2016 23:30, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 10. 10. 2016 23:31 ]
České Budějovice, 10. října – Během uplynulého víkendu se do německého Waldecku sjelo 17 rodičů a rodinných příslušníků konzumentů drog. Společné setkání českých i německých rodin trpících závislostí jednoho ze svých členů uspořádalo bavorské sdružení Need no Speed a Lions Club Goldene Straße ve spolupráci s jihočeskou neziskovou organizací PREVENT 99. Hlavním finančním partnerem projektu bylo Euregio Egrensis. První kontakt mezi organizací Prevent 99 a sdružením Need no Speed zprostředkovalo v minulém roce Zastoupení svobodného státu Bavorsko v České republice. 

Rodinní příslušníci konzumentů drog velmi trpí tím, jak se členové jejich rodiny chovají a jak žijí. Výskyt závislosti v rodině zpravidla vede k intenzivnímu trápení rodičů závislých a k traumatům s dlouhodobými následky. Obzvláště když rodiče začnou obviňovat sami sebe, když se za vše cítí zodpovědní a když mají pocit, že jim pomáhající instituce nerozumí, stahují se do sebe a izolují se od svého okolí. Potom se jejich trápení zhoršuje a naděje na lepší budoucnost mizí. Proto se pracovníci neziskové organizace PREVENT 99 rozhodli zapojit do projektu, jehož cílem je podpořit rodiny postižené drogovou závislostí a nabídnout jim prostor pro sdílení společných témat. A o tom, že společný víkend byl pro tyto rodiny skutečně přínosný, vypráví Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT v Českých Budějovicích: “Jsme moc rádi, že se podařilo mezi rodiči vybudovat jakousi podpůrnou síť, aby i po skončení společného víkendu mohli zůstat v kontaktu a vzájemně se podporovat. Bylo velmi zajímavé porovnat rodiče, jak v průběhu víkendu vzájemně sdíleli svoje zkušenosti bez ohledu na jazykovou bariéru a významně zlepšili vztah k sobě i ke svým dětem.“ 

Celou diskusi simultánně překládali tlumočníci. Skupinové semináře na tomto setkání profesionálně vedl rodinný a systemický terapeut a psychoterapeut pro děti a dorost Gerhard Krones. Za českou stranu vedl seminář Tomáš Brejcha, systemický poradce a vedoucí českobudějovické Adiktologické poradny PREVENT a Kateřina Vickers, terapeutka v oblasti závislostí. Všichni tito odborníci mají mnohaleté zkušenosti s rodiči drogově závislých a oplývají obrovskou mírou empatie. I díky nim se rodinní příslušníci nezdráhali otevřeně mluvit o svých pocitech a problémech. Z evaluačních dotazníků vyplývá, že se všichni účastníci cítili pochopeni a seminář pro ně byl velmi přínosný. I výměna názorů s německými rodiči pro ně byla velmi zajímavá. Jedna z českých účastnic o víkendu napsala: „Je to pro mne nový start do života. Už vím, co chci. Děkuji.“
Comments