Aktuality‎ > ‎

Kdo může za pohozené injekční stříkačky?

přidáno: 28. 5. 2013 5:05, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Prachatice, 23. května 2013 – V loňském roce přinesli klienti do Kontaktního centra PREVENT v Prachaticích k likvidaci 13 081 kusů použitých stříkaček. Vydáno jim bylo 13 182 kusů čistých injekčních stříkaček, což je dosud nejvyšší číslo v historii existence tohoto kontaktního centra. Pracovníci centra jsou schopní získat zpět 99 % vydaných stříkaček, které se pak nikde volně nepovalují. Počet nalezených stříkaček v Prachaticích se řadu let pohybuje na velmi nízké úrovni a určitě ne všechny pohozené stříkačky jsou díky práci lidí z PREVENTu infekční. Tato činnost ale něco stojí. Stále jde však jen o zlomek ceny, kterou je nutné vynaložit na případnou léčbu infekcí a dalších souvisejících onemocnění.

 

Nález pohozené stříkačky je vždy vodou na mlýn kritikům práce adiktologů. Ti musejí často vysvětlovat, proč poskytují služby „feťákům, kteří si za to můžou sami…“ Dobrým příkladem, proč je jejich práce důležitá, je samotné chování klientů programů a služeb občanského sdružení PREVENT. Ti se totiž vůči sobě a svému okolí chovají o mnoho zodpovědněji než ti, kteří adiktologických služeb nevyužívají. 

„V kontaktním centru pracujeme s klienty, kteří jsou ve fázi aktivního a dost často rizikového (injekčního) užívání drog. Část naší práce spočívá v motivování klientů začít s abstinencí od drog a nastoupit do léčby. Bohužel ale řada z nich v této fázi uvažování není a drogy dál užívat chce nebo v případě rozvinuté závislosti  dokonce musí.  Nechystají se do léčby ani do vězení a žijí zde s námi. U takových klientů je jedním z hlavních cílů naší práce  mimo jiné i to, aby sebe a své okolí nenakazili infekcemi, jako jsou HIV, hepatitidy, syfilis, tuberkulóza a podobně. A nezatěžovali tak zdravotní a sociální systém víc, než je nezbytně nutné,“ vysvětluje Daniel Randák, vedoucí kontaktních center PREVENT v Prachaticích a Strakonicích a dodává: „Jednou z efektivních metod kontaktování injekčních uživatelů je tzv. výměnný program použitého injekčního materiálu. Uživatelé tak mají důvod do našich služeb přijít a my máme prostor předat  jim nutné informace vedoucí ke snížení rizik. Ke kultuře našich klientů patří i to, že své použité injekční náčiní přinesou zpět do KC, kde se postaráme o jeho bezpečnou likvidaci. Případně jsou alespoň poučeni o možnostech bezpečné likvidace použitých stříkaček.

Sedmadvacetiletý David odpovídá na to, proč začal chodit do prachatického kontaktního centra: „Od kámošů jsem se kdysi dozvěděl, že je možné chodit do káčka na výměnu použitých stříkaček. Já už v té době bral pervitin a začalo to být složité na obstarávání jehel, občas jsem si nějaké půjčoval od kamarádů, i když jsem věděl, že se můžu nakazit všelijakým svinstvem. Taky mi vysvětlili, jaká jsou rizika spojená s tím, že jsem na jehlách, ani moc neprudili, spíš se mě snažili přesvědčit, abych se snažil být co nejbezpečnější vůči svému okolí.“

Michal Němec, výkonný ředitel a předseda OS PREVENT uvádí: „Pokud se adiktologické služby z některých lokalit z finančních důvodů stáhnou, lidé tam nepřestanou drogy užívat, jen to dělají více skrytě a rizikově, mimo jiné právě tím, že více sdílejí nebo odhazují použité stříkačky. Tím spadají do kategorie těch nezodpovědných uživatelů. Jakákoli pohozená stříkačka je totiž projev nezodpovědnosti toho, kdo ji zahodil nebo ztratil. Nikoho jiného. Drogové služby umí toto základní pravidlo uživatele naučit, pokud jsou s nimi v kontaktu. Jsem přesvědčen, že bez adiktologických služeb by takto mezi lidmi končilo použitých stříkaček nesrovnatelně více. A to je jedna z odpovědí na to, zda je naše práce smysluplná. I když samozřejmě nejde jen o výměnu stříkaček.“

Drogové služby fungují zejména na objednávku společnosti, kterou mají svým nastavením chránit před dopady drogové problematiky. V posledních letech je evidentní snaha státních institucí přehodit větší díl finanční spoluzodpovědnosti za provoz drogových, respektive všech sociálních služeb, na obce. Ty budou muset v budoucnosti tuto problematiku začít více řešit, pravděpodobně vypracováním koncepce financování sociálních služeb, které budou chtít obce na svém území udržet.

Comments