Aktuality‎ > ‎

Klienty, kteří poruší pravidla léčebného programu, možná není nutné z léčby vyloučit

přidáno: 24. 10. 2013 3:42, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 24. října 2013 – V Červené nad Vltavou se minulý týden konala VII. Adiktologická konference Jihočeského kraje. Pořádalo ji Občanské sdružení PREVENT společně s Jihočeským krajem. Konference se zúčastnilo 132 posluchačů a přednášejících z řad adiktologů, lékařů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na drogovou problematiku. Jedním z nejzajímavějších příspěvků byla prezentace Josefa Radimeckého z občanského sdružení White Light I., ve kterém se autor zamýšlel nad tím, jaký důsledek pro klienta léčícího se z drogové závislosti může mít jeho vyloučení z léčby kvůli porušení léčebného režimu.

 

Letošní ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje nesl název „Mimo střed“. Na konferenci zaznělo dvacet referátů a proběhly čtyři workshopy. Více než polovina účastníků přijela z Jihočeského kraje, ale pořadatelé přivítali také hosty například z Prahy, Liberce, Mostu nebo Ostravy.

 

Josef Radimecký z občanského sdružení White Light I. vystoupil se zajímavým příspěvkem týkajícím se klientů drogových programů, kteří poruší pravidla léčebného režimu. „Mezi poměrně významnou částí profesionálů v adiktologii panuje přesvědčení, že ke klientům v pobytové léčbě závislosti je nezbytný tvrdý přístup. Jak tvrdý má však tento tvrdý přístup být? Může nebo nemůže klient udělat v pobytové léčbě chyby a případně kolik? Co nás, profesionály v adiktologii, opravňuje k tomu, abychom vyloučili pacienta či klienta z poskytované léčby závislosti na základě skutečnosti, že klient porušil léčebný režim? Dokážeme si podobný přístup k pacientům představit v jiném zdravotnickém oboru? Odepírá kardiochirurg nebo onkolog poskytnout odborné služby pacientovi, který přes předchozí doporučení lékařů kouřil a nevedl zdravý životní styl? Domnívám se, že případy, kdy pacienti porušují léčebný režim a přesto jim není odborná péče tak často odpírána, lze najít snad ve všech odvětvích zdravotnictví. Proč je to tedy jiné v případě klientů, kteří se léčí ze závislosti?“ Na tyto a další otázky se Josef Radimecký pokoušel na konferenci najít odpovědi.

 

Dalším hodnotným příspěvkem byl referát Kláry Zajíčkové z plzeňského střediska následné péče Point 14 o spiritualitě a rituálech v doléčovacím procesu. Autorka se zabývala rozličnými duchovními potřebami klientů doléčovacího programu a existenciálními tématy, se kterými je potřeba systematicky pracovat. „Samotná verbální terapie nemusí být dostatečná k uchopení duchovních potřeb klientů, z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést v našem centru obdobné rituální praktiky, známé z léčby v terapeutické komunitě. Reflektovány budou rovněž expresivní terapeutické techniky jakožto prostředek navázání vztahu se sebou samým nonverbální cestou,“ vysvětluje Klára Zajíčková.

 

Zajímavým blokem byla série příspěvků zabývající se otázkami sociální práce s menšinami a v sociálně vyloučených lokalitách, nebo referáty, které se zamýšlely nad ideou multidisciplinárních terénních programů. Zazněl rovněž dobře hodnocený příspěvek o Modelu spolufinancování adiktologických služeb z rozpočtu obcí Jihočeského kraje, který po roční společné aktivitě jihočeských poskytovatelů služeb, zástupců Jihočeského kraje a samospráv obcí dostal konkrétní podobu a je postupně uváděn do praxe.

 

„Naše lokální akce, kterou tato konference bezesporu je, si klade jako primární cíl setkání odborníků nad praktickými tématy. Nedáváme důraz na zvučná jména, naopak chceme dávat prostor příspěvkům běžných pracovníků. Velice mne těší, že takových příspěvků se vždy sejde tolik, že program praská ve švech, a také, že takto sestavený program dokáže přilákat tolik lidí z celé republiky, mezi kterými, konec konců, na ona zvučná jména stejně narazíme. Je mi ctí, že občanské sdružení PREVENT může být každoročně organizátorem této akce,“ dodal Michal Němec, výkonný ředitel a předseda o.s. PREVENT.

 

Adiktologickou konferenci pořádalo Občanské sdružení PREVENT a Jihočeský kraj, v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a svazem PROADIS a jejím Generálním partnerem byla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Comments