Aktuality‎ > ‎

Kokain bývá považován za rekreační drogu

přidáno: 12. 11. 2014 3:56, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 11. listopadu 2014 – VIII. Adiktologickou konferenci Jihočeského kraje v Červené nad Vltavou pořádalo minulý týden jako již tradičně Občanské sdružení Prevent společně s Jihočeským krajem. Konference se zúčastnilo více než 130 návštěvníků a přednášejících z řad lékařů, adiktologů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na drogovou problematiku. Jedním z nejzajímavějších příspěvků byla prezentace psychologa Aleše Kudy, ve které se věnoval specifikům práce s uživateli kokainu.

Na letošním ročníku Adiktologické konference Jihočeského kraje zaznělo 19 referátů, proběhly 4 workshopy a 2 panelové diskuse. Více než polovina účastníků přijela z Jihočeského kraje, ale pořadatelé přivítali také hosty například z Prahy, Liberce, Mostu nebo Ostravy.

Většinu přítomných zaujala mimo jiné prezentace Josefa Radimeckého o programech pro závislé v zemích Orientu nebo panelová diskuse o práci s uživateli konopných drog v podání Kamila Podzimka z pořádajícího Preventu.

Aleš Kuda se ve svém příspěvku zamýšlel nad aspekty problémového užívání, respektive závislosti na kokainu. Představil některé případy ze soukromé terapeutické praxe a popsal jejich zajímavé momenty.

„Užívání kokainu se stává jakýmsi standardem u poměrně široké skupiny uživatelů. Je brán jako rekreační droga. Ve své soukromé praxi se stále častěji setkávám s klienty, kteří vnímají své užívání kokainu jako problém narušující jejich osobní a profesní život.“ V plénu se následně diskutovaly otázky charakteristiky této skupiny klientů a zda současná nabídka programů pro závislé dokáže uspokojovat jejich specifické potřeby.

Josef Radimecký z občanského sdružení White Light I. vystoupil se zajímavým příspěvkem, ve kterém popisoval své postřehy z rozvoje adiktologických služeb v Orientu. Díky své cestě v rámci realizace zakázky Rychlého průzkumu systémů léčby v zemích Střední a Západní Asie měl autor možnost seznámit se s programy léčby pro uživatele zejména heroinu a opia. Radimecký navštívil Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Tádžikistán, Afghánistán a Pákistán. „Sociální, ekonomické a kulturní faktory v těchto zemích se navzájem různě liší, což se promítá i

do rozdílné úrovně systémů léčby a jednotlivých typů služeb pro uživatele drog. Na adiktologa ze středu Evropy nicméně čeká řada překvapení. Ať už se jedná o rozsah sítě existujících adiktologických služeb v jednotlivých zemích nebo o jejich spektrum a typy včetně těch, které v České republice dosud nenajdeme. Další překvapení, které Evropana čeká, je vliv zmíněných sociálních, kulturních a náboženských faktorů na podobu a parametry některých léčebných modalit, které musí naši kolegové v asijských zemích řešit“, vysvětluje Josef Radimecký.

Adiktologickou konferenci pořádalo Občanské sdružení Prevent a Jihočeský kraj, v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Spolkem propojených adiktologických služeb PROADIS a za sponzoringu firmy Schubert. Nad konferencí přebrala záštitu paní Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a národnostní problematiky.

Comments