Aktuality‎ > ‎

Kontaktní centra otevřou své prostory veřejnosti

přidáno: 2. 10. 2014 22:52, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 2. října 2014 – V pořadí již šestý ročník Týdne sociálních služeb ČR pořádá jako každý rok Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Pro tuto příležitost přichystalo občanské sdružení PREVENT dny otevřených dveří ve většině svých zařízeních. Navštívit tak bude možné například kontaktní centra, Adiktologickou poradnu nebo obě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Jedním z takových poskytovatelů  je občanské sdružení PREVENT, které pomáhá řešit potíže spojené s dospíváním, péčí o děti a se závislostním chováním. Jak vypadají prostory, ve kterých se odehrávají většinou svízelné životní příběhy, si mohou zájemci přijít prohlédnout téměř do všech zařízení občanského sdružení PREVENT.

Rozhodně bude zajímavé podívat se do obou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Blatné a ve Strakonicích. Obě se totiž mohou pochlubit dvěma dobrovolníky z Evropské unie, kteří zde mládež vyučují cizím jazykům nebo hře na bicí.

Navštívit bude možné také Kontaktní centra nebo Adiktologickou poradnu, tedy prostory určené všem, kteří se potýkají s drogami, alkoholem, gamblerstvím nebo s poruchami příjmu potravy. Pracovníci PREVENTU se budou veřejnosti plně věnovat, zodpoví všechny otázky a některé služby předvedou i prakticky. Mohou přijít jednotlivci, skupiny nebo třídní kolektivy. Navštívit PREVENT mohou i ti, kteří uvažují o využití některé služby, ale zatím se neodvážili přijít a rádi by si předem prohlédli, co je čeká. Bude například možné podívat se do Doléčovacího centra v Českých Budějovicích, jehož prostory jinak není možné shlédnout. To bude veřejnosti otevřeno v pondělí 6. října a návštěvníci se mohou těšit na ukázku společných prostor zařízení, terapeutické místnosti, sociálního zázemí a pohovořit bude možné s terapeuty Doléčovacího centra.

 

Dny otevřených dveří v zařízeních o.s. PREVENT

Adiktologická poradna PREVENT v Českých Budějovicích – čtvrtek 9.10.2014 v 10 – 15 hod.

Kontaktní centrum PREVENT v Prachaticích – čtvrtek 9.10. 2014 v 10 – 14 hod.

Kontaktní centrum PREVENT ve Strakonicích – pondělí 6.10. 2014 v 10 – 15 hod.

Kontaktní centrum PREVENT v Českých Budějovicích – čtvrtek 9.10. 2014 v 9 – 17 hod.

Doléčovací centrum PREVENT v Českých Budějovicích – pondělí 6.10.2014 v 9:30 – 12 hod.

Substituční centrum PREVENT v Českých Budějovicích – středa 8.10. 2014 – v 12 – 14 hod.

NZDM Station 17 v Blatné – čtvrtek 9.10.2014 v 11 – 14 hod.

NZDM CROSS ve Strakonicích – středa 8.10. 2014 v 16 – 18 hod.


Comments