Aktuality‎ > ‎

Kontaktním centrům se daří motivovat k léčbě stále více závislých

přidáno: 24. 10. 2014 3:18, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 22. října 2014 – Každý rok pracuje Kontaktní centrum v Českých Budějovicích s téměř 400 uživateli návykových látek a alkoholu. Stejně jako v ostatních kontaktních centrech zde často pracují s klienty od začátku jejich drogové kariéry, s klienty experimentujícími i dlouhodobě užívajícími drogy a zejména s klienty, kteří nejsou příliš motivovaní k nějaké změně. Práce kontaktních center nespočívá pouze ve výměně injekčního materiálu a zmírňování rizik, která přináší užívání drog, ale i v práci na podpoře motivace klientů směrem k abstinenci. V loňském roce jich do léčby odešlo osm a letos už pracovníci centra pracovali v předléčebném poradenství s dvanácti klienty.

 K drogám se dostal, ani neví jak. Pocházel z normální rodiny, ani chudé ani bohaté. K drogám ho nehnala ani žádná mimořádná událost, spíše touha po objevování, změněných stavech vědomí, po něčem, co četl v knihách.  Asi od čtrnácti let kouřil marihuanu a v šestnácti přišla první zkušenost s Pervitinem. Injekčně brát ho začal téměř okamžitě a zpočátku ho fascinoval a cítil se bezstarostný. Už si nevybaví, kdy začaly problémy. Nyní s odstupem času má pocit, že těch deset let na perníku uteklo strašně rychle. Najednou vidí, že v jeho rodině pár lidí zemřelo, pár se narodilo a on jako by u toho vůbec nebyl. Připadá si, že žije ve vzduchoprázdnu, má za sebou kriminál a blízcí se mu vyhýbají. Svoje neteře a synovce nikdy neviděl. Impulsem k léčbě své závislosti mu byla chvíle, kdy stál na ulici, měl hlad a byla mu zima a díval se do oken domu, kde žila jeho rodina. Tehdy si uvědomil, že tohle dál nechce, nechce už být mimo, nechce, aby události okolo něj jen probíhaly, chce je prožívat. Vyhledal pracovníky Kontaktního centra, kam si několik let chodil vyměňovat stříkačky nebo jen tak posedět a popovídat si. Věděl, že ho někdo vyslechne. Po několika pohovorech dostal doporučení a šel do léčebny závislostí. Po dalších třech měsících se rozhodl, že bude pokračovat v léčbě v Terapeutické komunitě. Mnohokrát měl chuť se na to vykašlat, ale pořád ví, že pokud bude chtít žít aniž by se musel stydět, pokud bude chtít mít zase svoji rodinu a prožívat s ní dobré i horší věci, musí vytrvat. Neví, jak to udělá, neví, co bude, někdy si moc nevěří, ale zůstává….

To je jeden z příběhů klienta českobudějovického Kontaktního centra. Jan Šnokhous, vedoucí KC Prevent v Českých Budějovicích vypráví, jak je práce se závislými v kontaktních centrech obzvlášť pomalá. „Mnozí klienti mají za sebou třeba i deset až patnáct let drogové kariéry. Chodí si k nám vyměňovat injekční stříkačky a až za dlouhou dobu s námi naváží jakýsi vztah důvěry. Rozhodnutí k léčbě je u nich dost často podmíněné únavou, jak psychickou tak i fyzickou. Už nechtějí trávit svůj čas na ulici sháněním peněz na drogy, ve strachu, jestli seženou drogy nebo v bolesti při absťáku,“ uvádí Jan Šnokhous.

Občanské sdružení Prevent v Českých Budějovicích provádí zprostředkování léčby a detoxu v Adiktologické poradně a v Kontaktním centru. Klienti sem chodí na pohovory, kde s pracovníky probírají možnosti a způsoby léčby. Nejčastěji klienti uvažují o léčbě v psychiatrické léčebně Červený Dvůr, často po pobytu v této léčebně ještě pokračují v léčbě v Terapeutické komunitě, kdy může terapie trvat až rok. Jan Šnokhous dále dodává: „Osobně si myslím, že práce s klientem, který se rozhoduje pro léčbu, je pro pracovníka jistým zadostiučiněním, částečným potvrzením, že ta práce má smysl. Každý člověk je individualita a každý se se svou závislostí pere po svém. Někdo urazí delší cestu, než se dostane do léčby, někdo potřebuje několikrát selhat než to vyjde, ale vždy je dobré věřit v potenciál takového člověka. Znám mnoho lidí, kteří dnes žijí spořádaný život, jsou našimi sousedy, chodí s námi do práce, rádi se s nimi vidíme a přesto měli ve svém životě třeba poměrně dlouhé období, kdy bychom se je asi báli potkat nebo by nám nebylo příjemné být v jejich přítomnosti.“

Comments