Aktuality‎ > ‎

Kukátko - pracovní programy v kontaktním centru

přidáno: 2. 11. 2017 5:22, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 2. 11. 2017 5:29 ]

V letošním roce znovu ožily Pracovní programy v Kontaktním centru PREVENT České Budějovice. Program navázal na zkušenosti získané v rámci pilotního projektu realizovaného v letech 2013-2015 z Evropských fondů. Jedná se o doplňkovou aktivitu kontaktního centra, která je však klienty velmi vyhledávaná a využívaná. I když práce není léčba, přináší program mnoho pozitiv.

Pracovní program pro klienty kontaktního centra je primárně koncipován jako příležitost pro osoby dlouhodobě žijící v sociálně neuspokojivé situaci, dlouhodobě nezaměstnané, většinou bez domova, tudíž pro osoby žijící ve svébytném denním režimu a velmi často obtížně zaměstnavatelné. Příležitost v tomto případě znamená možnost legálně si vydělat nějaké peníze, vyzkoušet si fungování v roli zaměstnance, ve víceméně standardním pracovním režimu a v přijatelné pracovní zátěži.

Program je nastavený na 3 hodiny 3x týdně s tím, že jeden klient se může účastnit pouze jeden den v týdnu. Klienti se na práci v daném týdnu zapisují předem do vyvěšeného rozpisu. Do práce musí přijít na předem určenou hodinu a ve stavu umožňujícím spolupráci a bezpečný výkon práce. Na účast v programu se vztahují stejná pravidla jako pro běžné návštěvníky kontaktního centra.

Náplní práce je zejména úklid Kontaktního centra, příprava harm reduction materiálu, popř. další drobné práce.

S klienty je uzavírána Dohoda o pracovní činnosti. Placeni jsou za odpracované hodiny, mzda je zhruba na úrovni minimální hodinové mzdy s tím, že cca 75% je vypláceno zálohově bezprostředně po ukončení práce, zbytek je v doplatku vyplácen ve standardním výplatním termínu.

Program nově funguje od 1.4.2017, od počátku je o něj mezi klienty velký zájem přesahující naši nabídku.

Klientům program přináší, dle jejich vyjádření, možnost vydělat si, vypadnout z jejich normálního režimu, udělat něco užitečného, potkat pracovníky jinak, než jako klienti kontaktního centra.

Kontaktnímu centru přináší možnost setkávat se s klienty v jiném kontextu, než je typicky klientsko-pracovnický, ve více partnerském režimu, přináší více možností, jak s nimi navázat bližší kontakt, přináší možnost, jak je motivovat k dalšímu rozvoji. Krom toho nemusíme od dubna sami uklízet :-).


Kontaktním centru PREVENT České Budějovice

 

 

Comments