Aktuality‎ > ‎

Lidé bojující se závislostí budou mít větší šanci najít práci

přidáno: 25. 3. 2013 11:05, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

České Budějovice, 4. března 2013 – Občanské sdružení PREVENT v lednu zahájilo nové Resocializační programy, které mají za úkol zvýšit zaměstnatelnost klientů na trhu práce a tím je znovu zařadit do běžného života. Projekt je určen pro závislé osoby a zúčastní se ho vytipovaní klienti především ze zařízení OS PREVENT v Českých Budějovicích.

 

Hlavním cílem projektu je intervenční sociální a pedagogická práce se závislými osobami, která by měla zvýšit pravděpodobnost jejich zaměstnatelnosti. „Projekt resocializačních programů má trvat celkem dva a půl roku, během kterých chceme podpořit více než 200 klientů. Než jsme se pustili do této práce, analyzovali jsme všechny oblasti, ve kterých klienti selhávali při pokusech najít si práci a právě na tyto oblasti jsme se zaměřili,“ uvádí Dagmar Randáková, projektová manažerka resocializačních programů občanského sdružení PREVENT.

 

Projekt speciálně zpracovává také působení směrem ke specifické podskupině klientů, kteří čekají na nástup trestu odnětí svobody, vykonávají jej, nebo z něj přichází. Dále jsou programy zaměřené na klienty, kteří aktuálně abstinují a klienty aktuálně konzumující drogy, alkohol, nebo provozující gamblerství. Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT dodává: „Z mnoha zkušeností, a to nejen u nás, ale i v západních zemích, kde je oblast práce se závislými mnohem rozvinutější, než v České republice, je zřejmé, že pokud klient dostane šanci zařadit se do plnohodnotného pracovního procesu, může to být dalším silným prvkem ve skládance jeho budoucí abstinence. Navíc klient, který pracuje, přestává být „parazitem“ systému a začíná se řadit mezi progresivní část společnosti .“

 

V resocializačních programech se klienti učí například napsat životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele, orientovat se v inzerci, komunikovat se zaměstnavateli a úřady, vyhledávat zaměstnání na internetu nebo se učí řešit dluhy a případné konflikty se zákonem. Pokud je klient ve výkonu trestu, pracovníci OS PREVENT s ním udržují korespondenci a případně ho mohou navštívit ve věznici. Klienti po výkonu trestu mohou od terapeutů získat podporu a znovu nalézt potřebnou stabilitu bezprostředně po propuštění z věznice.

 

Projekt resocializačních programů je spolufinancován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Randáková

Občanské sdružení PREVENT

resocializace@os-prevent.cz

tel: +420 724 070 783

Comments