Aktuality‎ > ‎

Města cítí zodpovědnost za veřejné zdraví

přidáno: 27. 11. 2012 23:28, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 28. listopadu 2012 – V polovině letošního roku došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků k výraznému omezení terénních prací v rámci programu pro uživatele návykových látek. Některá města na území Jihočeského kraje však tuto situaci dokázala vyřešit a terénní program, který provozuje Občanské sdružení PREVENT, dofinancovala z vlastních zdrojů.


Krajský terénní program pro uživatele návykových látek Jihočeský streetwork PREVENT oznámil v polovině letošního roku výrazné omezení terénní práce ve většině měst. Důvodem bylo ukončení financování programu z tzv. "Individuálního projektu" Jihočeského kraje. Individuální projekt financoval terénní program na většině území kraje několik let a posledním červnem 2012 tento zdroj přestal existovat pro streetworkové služby. V Individuálním projektu pro Jihočeský kraj šlo v podstatě o přerozdělování dotací z Evropského sociálního fondu, proto za tento výpadek nelze vinit kraj. To však nic nemění na situaci, že finanční prostředky v řádech několika milionů chybí.

Terénní programy pro uživatele návykových látek jsou jedním ze zásadních nástrojů ochrany veřejnosti proti šíření těch nejnebezpečnějších infekčních chorob, jako je HIV, velmi obtížně léčitelná žloutenka typu "C" a další infekční nemoci.

"Pokud dojde k zásadnímu omezení, nebo úplnému ukončení realizace terénního programu v nějaké lokalitě, dá se dříve nebo později očekávat nárůst výskytu infekčních chorob. Je to proto, že problémoví uživatelé drog se bez intenzivního kontaktu s odborníky chovají rizikově a k novým klientům se nedostanou důležité informace. Známe z historie, že nerespektování této zákonitosti dokáže způsobovat velmi tvrdé a drahé škody,“ uvádí Kamil Podzimek, vedoucí terénních programů občanského sdružení PREVENT.

Toto si uvědomují vedení měst Blatné, Týna nad Vltavou a Vodňan. Na oznámení omezení terénního programu v jejich městech okamžitě reagovali zahájením jednání o jejich dofinancování, která dovedly ke zdárnému konci. Díky jejich rychlé a jasné reakci tak terénní program v těchto městech nezaznamenal žádný pokles. Starosta města Týn nad Vltavou, Milan Šnorek se k nelehké situaci postavil čelem: “Problém s rizikovými uživateli drog je závažným celospolečenským problémem a pro jeho efektivní řešení by měl být přijat společný postup. Financování základních služeb v této oblasti by mělo být zajištěno od úrovně státu přes kraje až k obcím. Zajištění služby terénního programu považujeme v rámci postupu města proti sociálně patologickým jevům za nezbytné.“

 

"Jsem mile překvapen reakcí starostů Blatné, Týna nad Vltavou a Vodňan. Není běžné, že vedení měst takto jasně manifestují svůj zájem o ochranu veřejného zdraví. Financovat programy pro uživatele drog není pro politiky vůbec sympatický počin, proto bych se zástupcům jmenovaných měst a jim podobným chtěl hluboce poklonit za jejich moudrost a odvahu," sděluje Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT a dodává:  "Již několik let sledujeme tendenci národní úrovně převádět část zodpovědnosti za řešení drogové problematiky na místní úroveň, tedy na města. Osobně si myslím, že stát a kraj budou vždycky dotovat tyto služby, avšak budou čím dále tím striktněji vyžadovat finanční spoluúčast obcí. A také si myslím, že pokud může několik obcí tyto služby dostatečně dofinancovat, je to jistě v silách všech obcí.“

V příštím roce bude situace stejná. Individuální projekt pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostmi nebude téměř jistě vyhlášen, a tak bude na všech zadavatelích služeb (stát, kraj, obce), jak si s touto situací poradí. 

Comments