Aktuality‎ > ‎

Nálezy injekčních stříkaček se stále opakují

přidáno: 13. 6. 2016 23:10, autor: Markéta Velková
Strakonice, 14. června 2016 – Jihočeské streetworkery s typickými brašnami či batohy naplněnými potřebným materiálem můžete potkat v sedmnácti městech Jihočeského kraje. Streetworkeři mají za úkol kontaktovat uživatele návykových látek nebo skupiny lidí ohrožených nebezpečným chováním těchto uživatelů, vyměňují injekční materiál a také ho nacházejí. Od začátku letošního roku Jihočeský streetwork PREVENT nalezl a bezpečně zlikvidoval celkem 81 kusů injekčních stříkaček, přičemž největší výskyt stříkaček byl zaznamenán v Českých Budějovicích a Strakonicích. Celkem za prvních pět měsíců letošního roku terénní pracovníci vyměnili 17 451 stříkaček.

Streetworkeři samozřejmě nejsou jediní, kdo likvidují injekční materiál. Stejnou činnost vykonávají také Kontaktní centra, která společně s Městskou policií efektivně spolupracují na sběru a likvidaci pohozených injekčních stříkaček. Na území Strakonic tak bylo v letošním roce dosud nalezeno 12 kusů tohoto nebezpečného materiálu. 14398 kusů injekčních stříkaček je počet, který od začátku letošního roku vyměnila celkem kontaktní centra PREVENT ve Strakonicích a Prachaticích. Jak popisuje Daniel Randák, vedoucí obou zmíněných kontaktních center, probíhá mezi klienty výměnného programu intenzivní informační kampaň týkající se zodpovědného chování uživatelů drog směrem k veřejnosti. „Výměnné programy využívají výměnu injekčních jehel jako kontaktní metodu, díky které do adiktologických služeb zabývajících se závislostmi přicházejí i nitrožilní uživatelé drog. Pohození nebo ztrátu použité injekční stříkačky vnímáme jako nezodpovědné chování toho, komu patřila. Možnou příčinou nálezů stříkaček může být skutečnost, že se na drogové scéně opakovaně objevují injekční uživatelé, kteří nejsou v žádném kontaktu s nízkoprahovými výměnnými programy - např. sběrné kontejnery od Městské policie velmi často obsahují odlišné typy stříkaček, než jaké máme v nabídce. Máme v praxi vyzkoušené, že klienti v kontaktu s našimi službami se v tomto směru chovají více zodpovědně a použité stříkačky nám nosí zpět k bezpečné likvidaci. I proto máme dlouhodobě celkem vyrovnaný poměr mezi vybranými použitými a distribuovanými čistými stříkačkami. Navíc jsme přesvědčeni, že díky našim službám nemusí být všechny pohozené stříkačky automaticky infekční, čímž se také snažíme přispět k celkové ochraně veřejného zdraví,“ vysvětluje Daniel Randák.

Ve Strakonicích proběhla minulý měsíc preventivní akce „Jehla“, kterou pořádala Městská policie Strakonice. Akce byla zaměřená na kontrolu dětských hřišť a pískovišť a nalezena při ní byla pouze jedna injekční stříkačka. To je dobrý výsledek, který může být připisován k zásluhám všech, kteří se starají o bezpečnost veřejného prostranství.

Pokud se někomu stane, že objeví pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku, nesmí se jí dotýkat. Nález je třeba oznámit Městské policii na linku 156, která zabezpečí její bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob. Poranění o pohozenou jehlu hrozí zejména dětem, které si hrají na pískovištích nebo v parcích, dospělým při práci či rekreaci a starším osobám, které hůře vidí. Mezi nejčastější infekční onemocnění, která poraněným hrozí, jsou HIV, hepatitidy, syfilis a tuberkulóza.
Comments