Aktuality‎ > ‎

NE populistickému návrhu řešení problémů pašování pervitinu z ČR do Německa

přidáno: 28. 1. 2013 23:46, autor: Michal Němec

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Češi již řadu let upozorňovali kolegy z EU na metamefetamin (pervitin) a hrozbu jeho šíření do dalších zemí Evropy. Téma bylo pro kolegy z Německa nezajímavé - pro ně pervitin nebyl problém. Situace se ale změnila a naši sousedé po nás vyžadují akci. Proto přišli pracovníci Ministerstva vnitra ČR s návrhem snížit množství drogy, jehož držení je u nás postihováno jako přestupek. Tento krok ale situaci neřeší. 

 

„Česká droga“

Metamfetamin (pervitin) je stimulační droga, jež se v České republice „podomácku“ vyrábí již od 70. let. Podle současných odhadů ji u nás užívá asi 31 tisíc z celkem cca 41 tisíc problémových uživatelů drog. Dalších asi 5 tisíc užívá heroin a 5 tisíc buprenorphin (nejčastěji Subutex). Ve většině západoevropských zemí včetně Německa převládá mezi problémovými či závislými uživateli drog užívání heroinu, metamfetamin dlouho prakticky nezaznamenávali. I proto si pervitin v Evropě získal pověst „české drogy“ a naše zahraniční kolegy – ať už z oblasti prevence, léčby nebo trestního postihu – jako téma pro diskusi či přeshraniční spolupráci příliš nezajímal.

 

Metamfetamin a české předsednictví EU

Nezájem zahraničních kolegů se projevil i na odborném sympoziu „Metamfetaminy – sdílení zkušeností“. To pro odborníky ze zemí EU uspořádal v rámci českého předsednictví EU v dubnu 2009 sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zde mj. zaznělo, že pervitin je nejvíce užíván v ČR, následované Slovenskem, problémy s jeho užíváním zaznamenávali v Polsku, s případy užívání amfetaminů se potýkaly skandinávské země. Účastníci ze zbylé části Evropy téma považovali za neaktuální. Navíc, zástupci Německa a Polska nereagovali na prosby zástupců ČR o spolupráci ve smyslu omezení volného prodeje léků obsahujících pseudoefedrin, který u nich čeští „vařiči“ pervitinu nakupovali prakticky v neomezeném množství.

 

Časy se mění

Doby, kdy Německo nemělo s užíváním pervitinu problémy, jsou patrně ty tam. V posledních letech zaznamenávají české a německé represivní složky nárůst pašování pervitinu do Německa a naši sousedé po nás požadují nějakou razantní akci. Jistá, o drogové politice a o české drogové legislativě patrně nepříliš informovaná německá politička se nechala slyšet, že tento jev má své příčiny v české „legalizaci“ držení drog pro vlastní potřebu. Ale držení drog pro vlastní potřebu není v ČR legální. Jen je stanoveno menší množství drog včetně pervitinu, jejichž držení je postihováno jako přestupek a jejich větší množství, jejichž držení je již posuzováno jako trestný čin.

 

Problém není v českých zákonech

Jako naprosto nesmyslná se proto jeví současná iniciativa Ministerstva vnitra ČR, které v reakci na nastalou situaci a apely z Německa navrhuje snížit množství drog, jejichž držení je v českém právu posuzováno jako přestupek. To poptávku po pervitinu na německé straně nesníží. Droga je tam pašována nikoli kvůli postihu za držení pervitinu v ČR, ale proto, že Němci o něj mají – na rozdíl od předešlých let – zvýšený zájem. Problém tedy není v české legislativě, ale v situaci v Německu, která z nějakého důvodu vedla ke zvýšení zájmu o užívání pervitinu.

Ze strany Ministerstva vnitra tedy nejde o systémový krok, který by pomohl německým kolegům nově nastalé problémy s užíváním pervitinu řešit, ale o prázdné, byť viditelné gesto. To proto, že se před r. 1999, kdy u nás bylo beztrestné držení jakéhokoli množství drogy, pokud je člověk měl pro vlastní potřebu, pervitin do Německa nepašoval.

Připojumeme se proto ke stanovisku Národního protidrogového koordinátora, který varuje před populistickými řešeními v otázce pašování pervitinu z ČR do Německa a návrhu Ministerstva vnitra ČR říkáme NE!

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

předseda A.N.O.

Comments