Aktuality‎ > ‎

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Blatné získalo od města dotaci

přidáno: 22. 11. 2013 5:06, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

  Blatná, 19. listopadu 2013 – Již třetím rokem provozuje občanské sdružení PREVENT v Blatné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané STATION 17.  V tomto týdnu podepsali smlouvu o dalším fungování tohoto zařízení zastupitelé města Blatná se zástupci OS PREVENT. Součástí smlouvy je také ujednání o finanční participaci města Blatná, která pro příští rok činí 200 000,- Kč.

 

Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT vysvětluje, jak jsou dotace ze státní úrovně pro sociální služby tohoto typu nedostatečné a nedovolují důstojný a smysluplný provoz.“Naši kolegové v jiných městech se dlouhodobě potýkají s existenční krizí, což pociťují zejména klienti služeb. Město Blatná již v letošním roce dofinancovalo STATION 17 sumou dostatečnou pro provoz zařízení do konce roku. Na tento akt navázala další jednání, jejichž vyvrcholením je uzavření smlouvy na poskytování sociální služby, včetně stanovení finanční participace města Blatná. Myslím, že výše spoluúčasti Blatné je dostatečným projevem vnímání potřebnosti této služby ve městě a věřím, že tato skutečnost bude zohledněna také při přidělování státních dotací. Dle mých informací patří finanční spoluúčast města Blatná na realizaci sociální služby STATION 17 PREVENT k těm relativně nejvyšším v kraji. Vnímám to jako projev zájmu o sociální úroveň obyvatelstva, za který patří zastupitelům města velká poklona,“ uvádí Michal Němec.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17 v Blatné ve Spálené ulici je určeno mladým lidem mezi čtrnácti a šestadvaceti lety. Jedná se o registrovanou sociální službu, která nabízí standardní dílčí služby jako například sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti nebo poradenství. Rovněž je zařízení vhodným místem pro mladé, kteří chtějí vyjádřit svůj názor a seberealizují se například prostřednictvím muziky nebo výtvarných projektů. STATION 17 je vybaven hudební zkušebnou,

mladí lidé si sem mohou přijít zahrát třeba fotbálek, šipky nebo deskové hry. Pracovníci zařízení jsou vždy připraveni návštěvníkům poradit s jejich aktuálními problémy, mohou včas odhadnout rizikové chování a působí tak preventivně na poli protidrogové politiky. V letošním roce navštívilo STATION 17 dosud 106 dospívajících, denně zařízení navštíví 15 až 18 osob.

 
„Martina k nám začala chodit před dvěma lety, vynikala obrovskou nespoutanou energií, provozovala bouřlivý sexuální život, z jejích úst padala samá sprostá slova, ale časem jsme poznali, že za tím vším se skrývá poměrně nízké sebevědomí. Martina k nám chodila pravidelně, líbili se jí bicí a když zjistila, že tu máme klienta multiinstrumentalistu, který učí hru na bicí, začala se u něj učit. Když měla ve škole skládat závěrečné zkoušky, rozhodla se k nim nejít a raději odejít z domova a začít pracovat. Byla přesvědčená, že to nemůže zvládnout. V tu dobu jsme se znali více než rok a půl.

Přesvědčili jsme klientku, že je možné, aby zkoušky udělala. Vypracovali jsme plán, kdy k nám během dvou měsíců pravidelně dvakrát v týdnu chodila na doučování včetně přípravy na praktickou zkoušku. Bylo to náročné, ale Martina nakonec zkoušku udělala. Nyní chodí na nástavbu a našla si stálého přítele. Nepravidelně chodí hrát a učit ostatní na bicí. Martina je stále velmi energická a divoká a často ji přepadají pochyby, jestli na to má, aby školu dokončila a chce odejít. Pravidelně jí proto připomínáme, že jednu z věcí, které u nás získala, je zkušenost, že dokáže víc, než si myslí,“ vypráví Martin Klajn, vedoucí zařízení STATION 17 příběh devatenáctileté dívky.
Comments