Aktuality‎ > ‎

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích je opět v plném provozu

přidáno: 11. 9. 2015 0:07, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 10. září – CROSS je název nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích, které vzniklo před necelými třemi lety. Kvůli snížené finanční spoluúčasti města Strakonice bylo možné služby v tomto zařízení provozovat v optimální míře pouze do dubna letošního roku. Od května bylo nutné přikročit k nouzovému režimu služby s otevírací dobou pouhých dvou dnů v týdnu. Rada města Strakonice však naštěstí svůj postoj přehodnotila a rozhodla se příspěvek na chod Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež obnovit na původní výši.

 Posláním sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytuje odbornou pomoc, podporu a informace v zařízení, které je také místem, kde lze trávit volný čas a je alternativou k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy jako jsou bary, hospody nebo ulice. Cílem služby je odvrátit cílovou skupinu od rizikového životního stylu a zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již vyskytlo,“ vysvětluje Martin Klajn, vedoucí Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích a v Blatné. Obě tato zařízení provozuje občanské sdružení PREVENT a jejich provoz by nebyl možný bez finančních příspěvků ze státního rozpočtu, grantů, nadací či místních rozpočtů obcí. V polovině letošního roku se rada města Strakonice rozhodla navýšit snížený příspěvek na chod Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež CROSS Strakonice ze 150 000 Kč na potřebných 300 000 Kč. Touto částkou přispívalo město Strakonice na chod zařízení od jeho vzniku před téměř třemi lety. Přesto však vzniklá prodleva zařízení zasáhla a tak od dubna do září letošního roku musely být služby strakonického NZDM CROSS převedeny do nouzového režimu s otevírací dobou na pouhé dva dny v týdnu. „Byl to opravdu nouzový režim, který znemožňoval smysluplně pracovat s klienty našeho zařízení. Snažili jsme se udržet zařízení v chodu do chvíle, kdy Rada města rozhodne, zda chce na území města tuto sociální službu. Nechtěli jsme zavřít hned, dokud nedostaneme jasné stanovisko od města. Opětovný rozjezd stejné služby by v praxi znamenal, jako bychom začínali od začátku. Nese s sebou velké výdaje na znovuzřízení prostor pro NZDM, kdy je opět třeba vypsat výběrová řízení, ale především by znamenal přerušení našich kontaktů s klienty. Práce s našimi klienty je dlouhodobá a systematická, pracujeme s mladými lidmi, kteří k nám často přicházejí z rizikového prostředí a budování vzájemné důvěry je běh na dlouhou trať. Víme, že bez podpory města bychom museli zavřít,“ dodává Martin Klajn.

Být registrovanou sociální službou není totéž, jako provozovat zájmový kroužek. Sociální služby se poskytují podle speciálního zákona. Posláním sociálních služeb je profesionální a vysoce odborná práce s jasně definovanou cílovou skupinou lidí, kteří specifickou péči potřebují. A to všechno něco stojí.

“Poloviční finanční spoluúčast města by do budoucna způsobila zánik služby. Povinností služeb plynoucích ze zákona o sociálních službách a ze standardů poskytování sociálních služeb je tolik, že k jejich naplňování musí každá služba disponovat určitým objemem finančních prostředků – základním rozpočtem. Pokud se základní rozpočet snižuje, nedochází k naplňování zákonných povinností a standardů a služba se stává neefektivní a nedůstojnou. V Preventu máme jasnou filozofii, buď budeme služby poskytovat kvalitně, nebo vůbec. Velmi mě těší, že nám společná jednání se zástupci města Strakonice nakonec umožnila ve své práci pokračovat kvalitně,“ vysvětluje Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT.

Díky tomuto dofinancování může zařízení od 1. září opět efektivně pracovat a být klientům otevřeno 4 dny v týdnu. Tato doba je smysluplná pro práci s dospívajícími, neztrácí se kontinuita práce ať už se jedná o doučování nebo řešení výchovných a sociálních obtíží. Tím, že město Strakonice vidí práci s rizikovou mládeží jako důležitou, vysílá svým občanům jasný signál, že mu záleží na tom, aby bylo město bezpečné a aby se v něm dobře žilo. Řadí se tak po bok mnoha dalších jihočeských měst, která si práci s mládeží kladou jako jednu z priorit.

 

Comments