Aktuality‎ > ‎

Noc venku podruhé v Českých Budějovicích

přidáno: 17. 11. 2015 23:55, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 18. listopadu 2015 – Letos již podruhé se České Budějovice připojí k celostátní akci nazvané Noc venku. Konat se bude na Piaristickém náměstí ve čtvrtek 19. listopadu. Jde o charitativní akci, která má poukázat na problematiku bezdomovectví a seznámit veřejnost s organizacemi, které v této oblasti pracují. Jednou z takových organizací je i Občanské sdružení PREVENT, které si na čtvrteční večer přichystalo stánek se zajímavostmi a také soutěže a hry pro všechny, kteří se rozhodli Noc venku podpořit svou osobní účastí.

Projekt nazvaný Noc venku je inspirován obdobnou akcí, která probíhá v Anglii již několik let. Začaly
s ní skupinky studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. Cílem této charitativní akce je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví, umožnit jim poznat zážitkovou formou jaké to je spát venku v chladné podzimní noci a zároveň získat prostředky, které jsou použity na podporu potřebných. V roce 2012 jako první v republice proběhla akce v Ostravě, letos je do ní zapojeno již 18 měst. V Českých Budějovicích se bude konat podruhé. Není náhodou, že se akce pořádá ve druhé polovině listopadu, kdy venkovní teploty značně klesají a začíná nejtěžší období pro ty, kteří žijí na ulici.

Pro všechny ty, kteří přijdou na Piaristické náměstí tuto akci podpořit, je připraven od 17 hodin bohatý program. K poslechu zahraje kapela MP3 Music Band, dále se můžeme těšit na kejklířské vystoupení Vojty Vrtka nebo na divadelní představení Bezdomoveckého divadla DsP. V kostele obětování Panny Marie proběhne výstava fotografií s bezdomoveckou tematikou a v průběhu celého programu bude podávána vynikající polévka Petra Stupky. Každý, kdo se rozhodne na Piaristickém náměstí pod širým nebem přespat, musí si přinést vlastní karimatku, celtu a spacák.

Hlavním pořadatelem Noci venku v Českých Budějovicích je Městská charita a zejména azylový Dům sv. Pavla pro muže a Terénní program charity. Letos poprvé se dalším z pořadatelů akce stalo Občanské sdružení PREVENT, které své činnosti zaměřuje především k lidem bojujícím se závislostmi. Jan Šnokhous, vedoucí Kontaktního centra v Českých Budějovicích vysvětluje, jak úzce souvisí problematika bezdomovectví s užíváním návykových látek. „Čím dál častěji k nám dochází klienti, kteří kvůli užívání návykových látek skončí na ulici. Jde o klasické schéma v důsledku pití či užívání drog, kdy člověk přijde o práci, o rodinné a sociální vazby, není schopen platit své pohledávky, dostává se do koloběhu půjček a nakonec skončí na ulici. Jde to samozřejmě i obráceně. Někdy se život zamotá, přijde krize například kvůli rozvodu, ztrátě místa a lidé, kteří nejsou třeba sociálně obratní nebo nemají okolo sebe záchranou síť jako je rodina a přátelé často skončí na ulici. Tam pak začnou pít nebo užívat návykové látky.“

 V Českých Budějovicích se hovoří zhruba o pěti stovkách lidí bez domova, jsou ale i pesimističtější odhady a ty hovoří až o dvojnásobku osob bez střechy nad hlavou. „Nejde totiž jen o ty zjevné bezdomovce, které vídáme například v parku na lavičkách. Jedná se také o skrytou formu bezdomovectví, tedy lidi, kteří žijí ve squatech, garážích, zahradních koloniích nebo na ubytovnách. To jsou lidé v nevalné sociální situaci, kteří mohou na té ulici skončit rychle. A čas od času skončí a pak zase chvíli někde bydlí, ale není to v pravém slova smyslu bydlení. V poslední době se mezi bezdomovci objevují mladí lidé, ohroženou skupinou jsou děti z dětských domovů nebo ze sociálně slabých rodin. Naopak u těch starších bezdomovců se objevuje čím dál více zdravotních komplikací, ale v Českých Budějovicích bohužel není žádné nízkoprahové zdravotnické zařízení pro tyto lidi a pro klasické ambulance nebo pro nemocnici jsou to samozřejmě pacienti, kteří nejsou příliš atraktivní, protože nevoní, obtížně se s nimi komunikuje a není na ně spolehnutí,“ popisuje úskalí spojená s bezdomovci v Českých Budějovicích Jan Šnokhous. Ten se ještě s několika dalšími kolegy z PREVENTU včetně výkonného ředitele a předsedy sdružení Michala Němce rozhodli akci podpořit také tím, že na Piaristickém náměstí přespí pod širým nebem. „Já osobně nevidím na jednom přespání venku nějaké zvláštní hrdinství, ale rád bych podpořil všechny ty, pro které je tahle životní zkušenost každodenní nutností. Noc venku je akce, která by měla přinést pomoc pro lidi bez domova a my všichni, kteří máme střechu nad hlavou, bychom si měli uvědomit, že problém bezdomovectví může postihnout kohokoliv z nás a že lidé, kteří žijí na ulici, jsou pořád lidé, kteří mají šanci se ze své životní svízele dostat, pokud jim bude nabídnuta pomoc z okolí,“ dodává Michal Němec. Přidává se k němu Jan Šnokhous, který uvádí zajímavý postřeh: „Zkuste tady dnes přespat a po noci strávené bez střechy nad hlavou jděte do práce. Uvidíte, jak vám bude. Naše často dobře míněné rady pro tyto lidi, aby šli pracovat a nemuseli pak být na ulici končí na tom, že pokud se člověk delší dobu na té ulici pohybuje, je těžké najít práci, když musí vstávat z lavičky v parku, po noci kdy mu byla zima, kontrolovala ho několikrát za noc hlídka policie atd. Je to začarovaný kruh, protože když nemáte zázemí, je těžké chodit do práce, když nechodíte do práce, je těžké si vybudovat zázemí…“

 Jak mohou lidé ve čtvrtek konkrétně pomoci? Každý, kdo přijde na akci Noc venku, musí zaplatit vstupné a to jsou potraviny v hodnotě 50 Kč. Pokud možno by to měly být potraviny trvanlivé. Dále bude probíhat sbírka šatstva, dek, spacáků apod. Pro lidi bez domova je deka a teplé oblečení často jednou ze základních podmínek přežití. Občanské sdružení PREVENT uspořádalo anketu mezi svými klienty, kteří jsou bez domova. V anketě klienti odpovídali na dva dotazy. Na otázku, co jim pomáhá přežít venku, odpovídali klienti nejčastěji, že velkou pomocí je vědomí toho, že přijde jaro a venku bude tepleji. Dále jim dle ankety pomáhají jednak praktické věci jako je spacák, ale i silná vůle či pomoc od cizích lidí. Někteří uvádějí jako velké pomocníky své psy, někteří přátele, lásku, ale také drogy a alkohol. Často si v anketě lidé bez domova stěžovali na přístup policie a systém, který jim někdy nedokáže pomoci. Hrozná je prý také zima a to, že nemají kam složit hlavu a nemohou si nikam schovat své věci. Jako nepříjemné v anketě označují, že jsou lidmi vnímáni jako naprostá spodina společnosti, řazená na úroveň potkanů. K životu na ulici prý také někdy patří, že se bezdomovci okrádají navzájem a jsou dohnáni k jednáním, která by pro ně v normálním světě byla naprosto nepřípustná.

Comments