Aktuality‎ > ‎

Nové prostory Adiktologické poradny se otevřou veřejnosti

přidáno: 14. 10. 2013 8:34, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 České Budějovice, 7. října 2013 – Ve dnech 7. – 13. října probíhá v České republice Týden sociálních služeb. Při této příležitosti přichystalo občanské sdružení PREVENT dny otevřených dveří v některých svých zařízeních. Návštěvníkům se otevřou například nové prostory Adiktologické poradny v Českých Budějovicích nebo Kontaktní centra v Prachaticích a Strakonicích. K prohlídce bude veřejnosti otevřeno i Doléčovací centrum v Českých Budějovicích a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Blatné

 

V létě letošního roku se přestěhovala českobudějovická Adiktologická poradna PREVENT na novou adresu. Tam se chystají její pracovníci přivítat všechny návštěvníky v úterý 8. října a ukázat tak nové prostory určené všem, kteří se potýkají s drogami, alkoholem, gamblerstvím nebo s poruchami příjmu potravy. Pracovníci kontaktních center v Prachaticích a Strakonicích představí veřejnosti všechny provozované služby ve středu 9. října. Pro návštěvníky je připravena prezentace zaměřená především na prevenci užívání drog. „Velký zájem o prohlídku kontaktních center projevily školy, proto se v prezentaci zaměříme hlavně na práci s nezletilými, nástrahami, které na ně číhají ve veřejném prostoru, vysvětlíme jim, kam až může užívání drog dojít. Představíme jim služby, které naši klienti využívají a ukážeme jim materiál, který u nás klientům poskytujeme,“ popisuje Michaela Nenadálová, poradkyně a koordinátorka Kontaktního centra ve Strakonicích.

Pro zachování anonymity klientů není možné, aby jednotlivá zařízení lidé navštěvovali libovolně, ale v tyto konkrétní dny se budou pracovníci PREVENTU veřejnosti plně věnovat, zodpoví všechny otázky a některé služby předvedou i prakticky. Mohou přijít jednotlivci, skupiny nebo třídní kolektivy. Navštívit PREVENT mohou i ti, kteří uvažují o využití některé služby, ale zatím se neodvážili přijít a rádi by si předem prohlédli, co je čeká. Tak je možné podívat se i do Doléčovacího centra v Českých Budějovicích, jehož prostory jinak není možné shlédnout. To bude veřejnosti otevřeno v úterý 8. října a návštěvníci se mohou těšit na ukázku společných prostor zařízení, terapeutické místnosti, sociálního zázemí a pohovořit bude možné s terapeuty Doléčovacího centra. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Blatné nazvané Station 17 pak bude možné navštívit ve středu 9. října

                                                                         

Dny otevřených dveří v zařízeních o.s. PREVENT

Adiktologická poradna PREVENT v Českých Budějovicích – úterý 8.10.2013 v 13 – 17 hod.

Kontaktní centrum PREVENT v Prachaticích – středa  9.10. 2013 v 10 – 17 hod.

Kontaktní centrum PREVENT ve Strakonicích – středa 9.10. 2013 v 10– 17 hod.

Doléčovací centrum PREVENT v Českých Budějovicích – úterý 8.10.2013 v 10 – 15 hod

NZDM Station 17 v Blatné – středa 9.10.2013 v 11 – 14 hod.

Comments