Aktuality‎ > ‎

Novým předsedou adiktologické sekce APSS ČR je Michal Němec

přidáno: 29. 6. 2011 7:56, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Novým předsedou adiktologické sekce APSS ČR je Michal Němec

 

České Budějovice, 29. června 2011 – Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) zvolila nové vedení další oborové sekce. Předsedou Sekce adiktologických služeb se stal Michal Němec, současný výkonný ředitel a předseda občanského sdružení Prevent.

 

Sekce adiktologických služeb APSS ČR sdružuje poskytovatele sociálních služeb zaměřené na různé typy závislostí. Základními službami, které do této sekce spadají, jsou Kontaktní centra, některé Terénní programy, Následné péče, Odborná sociální poradenství a většina Terapeutických komunit. Michal Němec na postu předsedy adiktologické sekce vystřídal Hanu Vojtěchovou, vedoucí centra Auritus v Táboře. Ta se stala novou místopředsedkyní zmíněné sekce.

 

„Velice si vážím svého zvolení do funkce předsedy adiktologické sekce APSS ČR. Každá ze sekcí asociace vnímá specifika svého oboru a je v rámci asociace činná právě v duchu těchto specifik. Pro naší adiktologickou sekci toto platí dvojnásob, neboť práce se závislými lidmi a jejich okolím je skutečně samostatným oborem. Já bych se chtěl nejprve zaměřit na posílení členské základny Sekce adiktologických služeb APSS ČR a pak se společně pustit do dalších odborných diskusí,“ uvádí Michal Němec.

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky je největším profesním sdružením, které seskupuje poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je to nezávislé sdružení právnických a fyzických osob a registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Hlavním cílem asociace je rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. APSS ČR sdružuje v současné době 829 organizací a 1931 registrovaných služeb.

 

Michal Němec je výkonným ředitelem a předsedou občanského sdružení Prevent již sedm let. Má bohaté profesní zkušenosti napříč problematikou drogových závislostí, působí rovněž jako okresní protidrogový koordinátor ve Strakonicích. Má dvě děti a ve volném čase se věnuje jízdě se psím spřežením.

Comments