Aktuality‎ > ‎

OS PREVENT se stalo vzdělávací institucí akreditovanou MPSV a zároveň akreditovalo vzdělávací programy

přidáno: 21. 9. 2011 2:23, autor: Michal Němec

OS PREVENT, akreditovalo u MPSV 2 vzdělávací kurzy a zároveň se stalo Akreditovanou vzdělávací institucí.
První běhy kurzů mají již svá data tímto vás na ně zveme:


 • Uživatel drog v síti sociálních služeb - vhled do problematiky a práce s uživatelem návykových látek (klik pro více informací)

  • Komu je kurz určen?                                                                                                                                                                                

   Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.)

   Obsah kurzu:                                                                                                                                                                                              

   Kurz má za cíl dodat účastníkovi takové informace, aby se dle svých potřeb orientoval v drogové problematice a systému péče o uživatele návykových látek. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. (Např. Jak poznám, že je můj klient pod vlivem drogy a které? Jaká jsou aktuální rizika v jeho stavu? Jak s ním jednat? Na co si dát pozor? Jak mu mohu pomoci?)

   Zaměření jednotlivých témat:

  • Základní pojmy drogové problematiky, jednotlivé typy drog, formy užívání, aspekty závislosti, rizika užívání, osobnost závislého, drogová scéna  a aktuální trendy v ČR.
  • Systém péče o uživatele návykových látek. Jak, kdy a koho referovat do specializovaných zařízení? Možnosti spolupráce. Konkrétní zařízení.
  • Předsudky, mýty, rizika a fakta kolem uživatelů drog.
  • Jednání s uživatelem drog – možné přístupy, praktické dovednosti, jak mu pomoci a přitom zachovat bezpečí pro ostatní klienty a personál?
 • Zvyšování kompetencí pracovníků kontaktních center a terénních pracovníků s uživateli návykových látek (klik pro více informací)

  • Komu je kurz určen?                                                                                                                                                                                 

   Kurz je určen kontaktním, terénním, sociálním i dalším pracovníkům, kteří pracují v kontaktních centrech a terénních programech pro uživatele návykových látek. Vhodný je pro začátečníky v této profesi i pokročilé, kteří mají zájem získat nový pohled na svoji  práci, sdílet své zkušenosti a na základě toho zkvalitňovat a obohacovat poskytované služby.

    Obsah kurzu:                                                                                                                                                                                              

   Kurz nabízí účastníkům nejčastěji řešená a pro všechny aktuální témata. Účastník kurzu bude schopen efektivně mapovat drogovou scénu a navrhovat vhodné intervence, dokáže urychlit proces kontaktování uživatelů drog, pracovat se specifickými skupinami uživatelů a jejich potřebami v různorodém prostředí, individuálně plánovat a pracovat s osobními cíli uživatele služby a to vše tak, aby byly naplňovány standardy kvality sociálních služeb a standardy RVKPP. Stěžejní jsou znalosti a praktické dovednosti, které účastník kurzu využije ve své konkrétní práci.

   Zaměření jednotlivých témat:

  • Vhled do principu fungování drogové scény se zaměřením na malá města (krajská, okresní i menší).
  • Vyhledávání a kontaktování uživatelů drog, prvokontakty.
  • Výměna injekčního materiálu jako možné pole pro otevírání klientovo témat.
  • Specifika práce s uživateli drog romského etnika.
  • Terénní sociální práce v prostředí noční zábavy.
  • Specifika práce na kontaktní místnosti
  • Poradenství a asistence při jednání s úřady.
  • Motivace klienta ke změně.
  • Jak připravit klienta na léčbu.
  • Práce s rodinnými příslušníky uživatele.
Comments