Aktuality‎ > ‎

Patologických hráčů stále přibývá

přidáno: 26. 3. 2015 0:43, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 26. března 2015 – V minulosti byli gambleři, patologičtí hráči a sázkaři nepříliš početnou skupinou klientů občanského sdružení PREVENT. Situace se za poslední roky změnila a tak například do Adiktologické poradny v Českých Budějovicích v loňském roce zavítalo až čtyřikrát více lidí, kteří mají problémy s hazardem, než před dvěma lety. Na tuto situaci zareagovala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a vypsala speciální dotační program na služby pro gamblery. Díky tomu získal PREVENT více než půl milionu korun na léčbu a doléčování gamblerů v Českých Budějovicích. K rozšíření služeb dojde v Adiktologické poradně a Doléčovacím centru PREVENT.

 Závislost na hazardu je specifická především tím, jak rychlý je její průběh. Závislí lidé mají často omezenou možnost kontroly svého chování, snaží se své hráčství tajit před okolím, začleňují se do zvláštního prostředí typického pro gamblery, kde jde především o okamžité uspokojování hráčových potřeb. To může vést k páchání trestné činnosti za účelem získání prostředků na hru. Na konci této smutné cesty hráč finančně zruinuje sebe i svou rodinu, o kterou také přichází, ztratí svou práci a následují návštěvy psychiatra z důvodů pokusů o sebevraždu. Někteří hráči případně končí i ve vězení. Tomáš Harant, odborný ředitel občanského sdružení PREVENT vysvětluje: Finance z dotačního programu určeného pro gambling nám umožní nejen rozšířit kapacity našich služeb, ale zároveň budeme tyto služby přizpůsobovat specifickým potřebám patologických hráčů a jejich rodin a partnerů. K rozšíření našich služeb dojde v Adiktologické poradně a Doléčovacím centru v Českých Budějovicích.“

 Martin Maršík, náměstek primátora Českých Budějovic pro školství a sociální věci považuje gamblerství za velký problém, který není možné podceňovat. „Znepokojující realitou, s níž se setkávají pracovnice odboru sociálních věcí, je závislost na počítačových hrách u dětí, už i jedenáctiletých. Rodiče často tento stav bagatelizují a nechávají své potomky utíkat z reality prostřednictvím těchto her, což může mít fatální následky. Zdánlivě nevinná hra bývá někdy prvopočátkem či jakousi vstupní branou právě do gamblerství“ upozorňuje Martin Maršík.

 Do českobudějovické Adiktologické poradny chodí často blízcí lidí, závislých na hazardu. „Prvotní motivace k léčbě přichází právě od rodin hráčů, kde následky mohou být fatální pro celý rodinný systém. U našich klientů se často objevuje hraní s užíváním některých stimulancií, např. pervitinu. Většinou s ukončením užívání drog mizí i potřeba hraní na výherních automatech,“ uvádí Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT.

 Také Doléčovací centrum nabízí specifický program pro patologické hráče. Jak vysvětluje jeho vedoucí, Jiří Koreš, je dobře, že stát reaguje na současnou situaci. „Lidé prohrají a prosázejí velké množství peněz, ničí své životy a pokud toto stát umožňuje, tak by měl investovat také do léčby. V souladu s nastavením léčebných a preventivních programů v České republice bude Doléčovací centrum nabízet program pro patologické hráče vracející se po léčbě domů, do původního prostředí. Program zahrnuje především skupinové a individuální terapie a prevenci relapsu. Samozřejmostí je, že klient musí mít legální zaměstnání a soustavně pracovat. Léčba těchto osob je oproti ostatním závislým mírně specifická. Je nutné se více zaměřit na hospodaření, vztah k penězům, k materiálním statkům a podobně. Problematická je také kontrola relapsu, na rozdíl od ostatních závislých zde relaps není většinou hned patrný,“ dodává Jiří Koreš.

Comments