Aktuality‎ > ‎

Počet klientů nízkoprahových zařízení v Blatné a Strakonicích narůstá

přidáno: 22. 4. 2015 23:47, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 22. dubna 2015 – Obě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která provozuje občanské sdružení PREVENT, jsou mladými lidmi hojně využívána. Tak například v NZDM STATION 17 v Blatné stoupla za uplynulý rok návštěvnost o třicet procent oproti roku 2013. Ve strakonickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež nazvaném CROSS byla vloni návštěvnost také vyšší. 

  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Blatné a ve Strakonicích jsou tzv. nízkoprahové sociální služby. To znamená, že se zaměřují na dospívající, kteří z různých důvodů nechtějí využívat klasické sociální služby. Dospívající lidé, kteří využívají služeb NZDM, jsou ve velké míře ti, kteří tráví volný čas neorganizovaně na ulici a mají tendenci chovat se rizikově. Často se již pohybují v prostředí, kde dochází ke konzumaci drog, alkoholu a jsou vystaveni dalšímu rizikovému chování. V zařízení je poskytováno odborné poradenství a pracovníci se věnují řešení klientovy nepříznivé životní situace. Paleta služeb, které NZDM poskytují, je však mnohem širší. Jedná se o volnočasové aktivity, které do zařízení přivádějí z ulice dospívající, kteří nemají jinou náplň volného času. V tomto ohledu poskytuje zařízení bezpečný prostor bez drog a agrese, kde se lze věnovat různým aktivitám. Patří sem také sociálně pedagogické služby, jako jsou doučování nebo preventivní besedy zaměřující se na rizika užívání drog.

 Martin Klajn, vedoucí NZDM v Blatné uvádí: „Nedomníváme se, že za zvýšením počtu klientů stojí nárůst počtu neorganizované mládeže, spíše se nám daří oslovit stále větší počet klientů z této skupiny. Obě zařízení jsou také již známější v komunitě dospívajících a ti se nezdráhají přijít, když se v jejich životě objeví nějaká obtíž.“

 Jak dále vysvětluje Dominika Váňová, pracovnice NZDM CROSS ve Strakonicích, velký zájem klientů bývá o doučování předmětů do školy. Cílová skupina tohoto zařízení zasahuje do celého II. stupně základních škol, takže cílem dětí je kromě zlepšení známek také například příprava na přijímačky na střední školu. „Pomáháme klientům buď s doučováním předmětů, které klienti zrovna potřebují, hodně častá je matematika, fyzika, chemie nebo  jazyky, ale jedná se i o pomoc s referáty na růžné předměty. Doučování probíhá většinou individuálně, stranou od dění v hlavní místnosti, ale někdy se stane, že přijde více spolužáků s učením se na stejný test, pak je doučování skupinové. A občas se i podaří do doučování zapojit starší klienty, kteří třeba mladším s pochopením látky pomohou,“ vysvětluje Dominika Váňová a dodává: Další velmi oblíbenou činností je pobyt v hudební zkušebně, kde mají klienti k dispozici bicí soupravu, klávesy, basovou kytaru, elektrickou kytaru a akustickou kytaru. Také jsou zde dva mikrofony a reproduktor. Dále pak naši klienti tráví rádi čas v tančírně, což je místnost, ve které je k dispozici reproduktor na přehrávání hudby a velké zrcadlo a tato místnost je využívána pro nacvičování různých tanečních sestav, klientské tréninky breakdance a podobně.

 Čtrnáctiletá Markéta chodí do CROSSu pravidelně. „Chodíme sem s kamarádkami často po škole, je to lepší, než se jen tak poflakovat venku. Navíc se tady stihneme připravit do školy, docela se mi i zlepšily známky, mají tady na nás víc času, než třeba naši doma. A hlavně je tady zábava,“ dodává Markéta.

 Zařízení je koncipováno tak, aby se zde klienti cítili dobře a aby ho považovali za součást svého prostoru. Náhodný kolemjdoucí by si zřejmě nepomyslel, že zde sídlí registrovaná sociální služba. To je však jen první dojem. Zařízení se řídí standardy kvality v sociálních službách, což mimo jiné znamená, že klienti mají se zařízením uzavřenou smlouvu, která se uzavírá ústně a platí na jeden rok.„Obnova smlouvy je zároveň pojímána jako shrnutí uplynulého roku klientem a jeho klíčovým pracovníkem, jedná se o zhruba hodinový rozhovor klienta a pracovníka stranou od dění v klubu. Kromě shrnutí uplynulých měsíců se také probírají klientovy plány do budoucna a mluvíme o důvodu, proč stále zařízení navštěvuje, co mu to dává. Dost často vede tento rozhovor k vytvoření individuálního plánu,“ doplňuje Dominika Váňová.

 

Comments