Aktuality‎ > ‎

Počet lidí nakažených virem HIV roste i v Jihočeském kraji

přidáno: 6. 12. 2013 4:39, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 6. prosince 2013 – V České republice roste počet infekcí virem HIV. Státní zdravotní ústav v letošním roce eviduje už skoro 200 nových pacientů nakažených virem HIV, přičemž v Jihočeském kraji je v současné době 63 lidí nakažených tímto virem. Odborníci však odhadují, že počet nakažených HIV je desetkrát vyšší.

 V letošním roce se v jižních Čechách nově nakazilo virem HIV sedm lidí. Podle tajemníka České společnosti AIDS pomoc Júlia Szabó je problém v tom, že v České republice nejsou v podstatě žádné kampaně, které před touto nemocí varují. Stát je nedělá a neziskové organizace, které se problematikou zabývají, na ně nemají peníze. I z tohoto důvodu jsou současné preventivní aktivity zacíleny pouze na vysoce rizikové skupiny obyvatel, jako jsou injekční uživatelé drog nebo osoby živící se prostitucí, kde se zatím daří bránit vzniku masivní epidemie HIV. Opačná je ale situace týkající se preventivních opatření na straně široké veřejnosti.

 Prevencí vzniku infekčních chorob se již dlouhodobě zabývá občanské sdružení PREVENT, které svými terénními programy působí v osmnácti městech Jihočeského kraje. V nejvíce rizikové skupině klientů, jakou jsou injekční uživatelé drog a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, se pracovníkům OS PREVENT daří naplňovat cíl ochrany veřejného zdraví prostřednictvím dlouhodobé a odborné práce. Klientům jsou vyměňovány injekční stříkačky, čímž se výrazně zamezuje šíření infekčních chorob nejen v populaci uživatelů drog, ale především v široké veřejnosti. Terénní program tento rok vyměnil již 40 031 injekčních stříkaček. Kontaktní centra Prevent ve Strakonicích, Prachaticích a Českých Budějovicích dohromady vyměnila 81 577 kusů. Celkem tedy zařízení o.s. Prevent  vyměnila uživatelům drog celkem  121 698 kusů. Oproti  tomu terénní pracovníci v ulicích měst nalezli a bezpečně zlikvidovali pouze 231 pohozených injekčních stříkaček. Kromě samotné výměny injekčních stříkaček jsou klientům distribuovány kondomy a také jim je nabízeno screeningové vyšetření právě na již zmiňované infekční choroby.

 Terénní pracovníci občanského sdružení PREVENT aktivně kontaktují mládež, která je ohrožena nejen užíváním návykových látek, ale také infekčními chorobami. Kamil Podzimek, vedoucí terénních programů vysvětluje: „Často zjišťujeme, že dnešní mládež je nedostatečně informována o infekčních chorobách, především HIV a kolikrát ani nemají tušení, že se tyto infekční choroby šíří i pohlavním stykem. Přestože jsou mladým lidem v rámci prevence zdarma nabízeny kondomy, tak v mnoha případech nabídku kondomů nevyužívají. Dnešní mládež bohužel necítí hrozbu v podobě HIV či dalších pohlavně přenosných chorob a kondom často ani nepoužívají. Tento trend vnímáme jako významné téma, kterým by se měla odborná veřejnost zabývat.“

 V Kontaktním centru PREVENT v Českých Budějovicích bylo do konce letošního listopadu vyměněno 62 237 injekčních stříkaček, což je už nyní o cca 5000 stříkaček více, než za celý rok 2012. I zde jsou  mezi klienty distribuovány letáky týkající se pravidel bezpečnějšího užívání a bezpečnějšího sexu. Pracovníci Kontaktního centra se zvláště zaměřují na klienty, kteří centrum navštíví poprvé. Těch bylo tento rok 150. Jan Šnokhous, vedoucí Kontaktního centra v Českých Budějovicích k tomu dodává: „V letošním roce jsme otestovali zhruba 50 osob screeningovými testy na přítomnost infekčních chorob konkrétně HIV, žloutenky typu B a C a syphilis. Pozitivní test na HIV nebyl žádný. Rovněž nabízíme zdarma kondomy, v tomto roce jsme rozdali zhruba 800 kusů.“ 

 Velmi zajímavé údaje uvádí Daniel Randák, vedoucí kontaktních center PREVENT v Prachaticích a Strakonicích:

“Za letošní rok jsme ve strakonickém Kontaktním centru vyměnili 8036 injekčních stříkaček a v centru v Prachaticích 11 304 injekčních stříkaček. Zajímavý je údaj o návratnosti použitých injekčních stříkaček – ve Strakonicích činila návratnost použitých stříkaček 100% a v Prachaticích dokonce 104%. Znamená to tedy, že  Kontaktní centra byla schopna od klientů stáhnout více použitých stříkaček, než kolik klienti potřebovali zpětně vydat čistých. Zajímavostí také je, že v Kontaktních centrech máme v nabídce možnost screeningového testování i pro širokou veřejnost – jeden den v týdnu mohou této služby využít i lidé mimo cílovou skupinu centra. Zájemce hradí pouze náklady spojené s nákupem testu (řádově do 100,- Kč), samotné testování včetně poradenství je zdarma. Takto realizujeme cca 15-20% všech testů za rok. V drtivé většině tuto možnost využívají lidé, kteří nejsou klienti zařízení, ale v anamnézách mají buď rizikové užívání drog nebo rizikový kontakt s uživateli drog.“

Comments