Aktuality‎ > ‎

Použité injekční stříkačky se nejčastěji nachází v oblasti sídliště Máj

přidáno: 17. 3. 2011 13:08, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

Použité injekční stříkačky se nejčastěji nachází v oblasti sídliště Máj

 

České Budějovice, 10. března 2011 – V uplynulém roce vyměnili pracovníci Kontaktního centra a Jihočeského streetworku PREVENT svým klientům více než 110 tisíc injekčních stříkaček. V rámci principu programu ochrany veřejného zdraví „Public Health“, který je podporován Evropskou unií, tak občanské sdružení PREVENT pomáhá chránit společnost před riziky spojenými s užíváním drog.

 

V roce 2010 Městská policie v ulicích krajského města nalezla a bezpečně zlikvidovala 650 kusů použitých injekčních stříkaček. Terénní pracovníci občanského sdružení PREVENT nalezli 239 kusů. Celkem tedy 889 kusů injekčních stříkaček se může zdát jako velké množství, ale v celkovém počtu vyměněných stříkaček pracovníky Preventu to znamená pouhých 0,8 %, přičemž zde nejsou započteny injekční stříkačky prodané v lékárnách. Odhad za rok 2010 hovoří o dvaceti tisících prodaných stříkačkách lékárnami. Nejčastější lokality, kde se tento materiál nachází, jsou sídliště Máj, okolí ulice Chelčického nebo lávka u nádraží směrem na Suché Vrbné.

 

Program Public Health si klade za cíl podpořit ochranu zdraví a prevenci nemocí, které mohou vznikat ve spojení s užíváním drog. Public health je uplatňována mimo jiné v boji proti šíření epidemie HIV/AIDS. S jejím nástupem musely služby zaměřené na uživatele drog pružně reagovat a přizpůsobit svou nabídku. Ta zahrnuje například bezplatné poskytování kondomů nebo vzdělávání v oblasti bezpečného sexu. „Cílem programu Public Health je snížit rizika šíření HIV plynoucí z injekčního užívání drog a rizikového sexu. Tento cíl má daleko širší význam než jen ochranu problémových uživatelů drog. Je to právě rizikový sex, který překračuje hranice mezi drogovou komunitou a širší společností a jeho prostřednictvím může docházet k šíření virových infekcí do nedrogové populace,“ říká Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT, které v letošním roce slaví dvanáct let od svého založení. Michal Němec dodává: „Prevence onemocnění virem HIV, hepatitidou nebo dalšími virovými onemocněními je v konečném důsledku pro společnost ekonomicky výhodnější, neboť je daleko méně nákladná než následná léčba či represe.“

 

Jihočeský streetwork Prevent vykonává terénní sociální práci v přirozeném prostředí, jako jsou například ulice, bary, squaty, byty a podobně. Program je dlouhodobě financován z Individuálního projektu Jihočeského kraje.

Comments