Aktuality‎ > ‎

Právě proběhla V. Adiktologická konference Jihočeského kraje

přidáno: 31. 10. 2011 2:16, autor: Michal Němec
Ve dnech 20. - 21. října tohoto roku proběhl v Hotelu Vltava v Červené nad Vltavou další ročník tohoto odborného setkání profesionálů působících v oblasti drogové problematiky.
Konferenci pořádalo Občanské sdružení Prevent a Jihočeský kraj, v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, za generálního sponzoringu firmou Heaton a.s. a sponzoringu f. Medistyl Pharma s.r.o. .
Nad konferencí přebrala záštitu paní Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a národnostní problematiky, která konferenci také navštívila.
Program byl tradičně akreditován mnoha odbornými společnostvmi, a to Českou asociací sester, Českou asociací adiktologů, Společností pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně  a Asociací klinických psychologů ČR - Jižní Čechy.


V rámci konference zaznělo více než 20 odborných příspěvků z úst lékařů, adiktologů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na drogovou problematiku. Stejně pestrým složením profesí diponovalo také plénum posluchačů, kterých se v letošním roce sešlo rekordně více než 100. Vedle velice zajímavých příspěvků Českých profesionálů bylo možné vyslechnout i posluchačsky vysoce hodnocený příspěvek z Německa, který se zabýval zejména systémem péče o mladistvé konzumenty v Mnichově. Prezentaci tohoto příspěvku stejně jako všech ostatních bude možné, po jejich technickém zpracování, shlédnout na webu Jihočeského kraje (odkaz brzy přidáme).

"Jsme velmi rádi, že účast na této konferenci má vzrůstající tendenci. Z necelých 50 účastníků prvního ročníku jsme postupně nastoupali až přes stovku, což je v podstatě naprosté naplnění kapacity tohoto Jihočeského lokálního klání. Každoročně klademe velký důraz na odbornost příspěvků a jsme velmi potěšeni, že se ve zpětnovazebních dotaznících dozvídáme, že to děláme tak, jak si účastníci konference představují. Také nás velmi těší, že naši konferenci navštěvují kolegové z různých koutů naší republiky a vždy jsou mezi nimi v našem oboru velmi zvučná jména." Dodal Michal Němec, předseda pořádají organizace.

Letošní ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje nesl podtitul "Zdravotnický kontext adiktologických služeb" a možná právě proto mezi posluchači přibylo mnoho lékařů a dalších zdravotníků.

Příští ročník proběhne ve dnech 18. - 19. 10. 2012 na stejném místě, s podtitulem "Sociální kontext adiktologických služeb"
Comments