Aktuality‎ > ‎

PREVENT letos slaví 15. narozeniny

přidáno: 25. 3. 2014 5:31, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 25. března 2014 – Před patnácti lety se několik studentů ze Strakonicka a Volyňska rozhodlo, že by bylo dobré provádět na školách primární prevenci v oblasti drog. Založilo se první Kontaktní centrum pro uživatele drog ve Strakonicích a byl otevřen alternativní prostor Čajovna KARMA ve Volyni. Tak postupně vznikalo občanské sdružení PREVENT, které za dlouhá léta své existence rozšířilo své aktivity do mnoha dalších oblastí. V současné době působí PREVENT na území Jihočeského kraje nejen v oblasti adiktologických služeb, ale nabízí také programy pro pěstounské rodiny, provozuje několik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a poskytuje nespočet vzdělávacích aktivit napříč celým spektrem svého působení.

„Naším prvním a tenkrát také jediným zaměstnancem na pozici vedoucí Kontaktního centra ve Strakonicích byla současná odborná ředitelka PREVENTu Anna Němcová. Já jsem v tu dobu ukončoval své působení v jedné terapeutické komunitě a začal jsem v Kontaktním centru pracovat jako terénní pracovník,“ vzpomíná na začátky fungování organizace Michal Němec, výkonný ředitel a předseda Občanského sdružení PREVENT.
Nyní, po patnácti letech je PREVENT sdružením, které zaměstnává 40 lidí a působí na území celého Jihočeského kraje.


K tomuto výročí uspořádal PREVENT minulý týden malou oslavu pro své kolegy, partnery a donátory. Kromě představení organizace v netradičním stylu proběhla také aukce různých předmětů a uměleckých děl, které dostal PREVENT pro tento účel darem. Oslava narozenin se konala v prostoru Riegrova 51, který k této příležitosti poskytlo DFK Group zcela zdarma. „Aukce měla přinést zpět náklady na uspořádání této oslavy, což se téměř povedlo. Rádi bychom do budoucna v aukcích pokračovali, protože dokáží do organizace přinést zajímavé finanční prostředky na náklady, které není možné hradit z účelových dotací,“ dodává Michal Němec.

Aukce na podporu PREVENTu budou v dalších letech probíhat vždy u příležitosti narozenin organizace, tedy v březnu.

Na rozdíl od této první aukce, která byla pouze pro zvané, budou ty další veřejné a k dispozici bude s dostatečným předstihem i katalog dražených věcí.

Kromě aukce a představení organizace čekalo pozvané vystoupení perfomera a závěrečný koncert skvělé romské skupiny Gipsy Suno Ledenice. Oslavu navštívilo mnoho zajímavých hostů, mezi kterými byli například radní, nebo členové sociální komise města České Budějovice a také náměstek primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petr Podhola. PREVENT přišel svou účastí podpořit i primátor Mgr. Juraj Thoma.

„Za jednu z nejdůležitějších adiktologických služeb osobně považuji Jihočeský Streetwork, protože práce v terénu, tedy přímo na ulici, je pro prevenci nezastupitelná. Díky tříletému působení na radnici v Českých Budějovicích jsem měl možnost poznat, že v PREVENTu působí nejenom odborníci na drogovou problematiku, ale především lidé, kteří chtějí svou prací aktivně pomáhat. Preventu přeji do dalšího patnáctiletého období mnoho úspěchů,“ říká Petr Podhola.
 „Děkuji všem, kteří přišli na oslavu, také kolegům za práci na přípravách, těm, kteří nám darovali předměty do aukce a těším se na setkání za rok,“ dodává Michal Němec.


Comments