Aktuality‎ > ‎

Prevent nabízí vzdělávací kurzy zaměřené na práci s uživateli drog

přidáno: 27. 9. 2011 3:12, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Prevent nabízí vzdělávací kurzy zaměřené na práci s uživateli drog

 

České Budějovice, 27. září 2011 –  Organizování kurzů a seminářů v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání, které se týkají drogové problematiky, je druhým hlavním dlouhodobým cílem občanského sdružení PREVENT. V letošním roce získal PREVENT akreditaci na dva kurzy zaměřené na oblast práce s uživateli drog a v listopadu se jich mohou zájemci zúčastnit poprvé.

 

PREVENT realizuje různé vzdělávací programy téměř od svého vzniku, tedy více než 10 let. Anna Němcová, odborná ředitelka občanského sdružení PREVENT říká: „V letošním roce jsme se konečně odhodlali a podali si žádost o akreditaci dvou ucelených vzdělávacích kurzů na MPSV, což je nedílně spojené s akreditací organizace jako vzdělávací instituce. Podmínky pro její udělení bychom splňovali již před lety, ale protože jsme zaměření zejména prakticky, na práci s klienty, dlouho jsme se nechávali odrazovat rozsáhlou byrokracií a také známým faktem, že málokterá organizace při první žádosti uspěje. Nám se to podařilo a jsme za to velice rádi.“

Oba akreditované kurzy se týkají oblasti práce s uživateli drog. Každý je ale zaměřen na pracovníky jiných zařízení. První je určen zejména sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci často setkávají. Jsou to např. pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, azylových domů, diagnostických ústavů, nocleháren, krizových center apod. Kurz má za cíl dodat účastníkovi takové informace, aby se dle svých potřeb orientoval v drogové problematice a v systému péče o uživatele návykových látek. „Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. Např. jak poznám, že je můj klient pod vlivem drogy a které? Jaká jsou aktuální rizika v jeho stavu? Jak s ním jednat? Na co si dát pozor? Jak mu mohu pomoci? Lektoři obou kurzů jsou dlouholetí zaměstnanci našich zařízení, kteří mají praxi s uživateli drog 5 až 12 let a kromě nutných teoretických znalostí budou předávat zejména praktické zkušenosti“, dodává Anna Němcová.

Druhý kurz je určen kontaktním, terénním, sociálním i dalším pracovníkům, kteří pracují v kontaktních centrech a terénních programech pro uživatele návykových látek. Vhodný je pro začátečníky v této profesi i pro pokročilé, kteří mají zájem získat nový pohled na svoji  práci, sdílet své zkušenosti a na základě toho zkvalitňovat a obohacovat poskytované služby. Kurz nabízí účastníkům nejčastěji řešená a pro všechny aktuální témata. Účastník kurzu bude schopen efektivně mapovat drogovou scénu a navrhovat vhodné intervence, dokáže urychlit proces kontaktování uživatelů drog, pracovat se specifickými skupinami uživatelů a jejich potřebami v různorodém prostředí, individuálně plánovat a pracovat s osobními cíli uživatele služby a to vše tak, aby byly naplňovány standardy kvality sociálních služeb.

„Oba kurzy jsou dvoudenní a poprvé se uskuteční již letos v listopadu. Pokud budou jejich absolventi spokojeni, určitě je v dalších letech budeme nabízet opakovaně. Plánujeme také připravit k akreditaci další vzdělávací moduly. V posledních letech jsou  programy akreditované MPSV velmi žádané, protože zákon č. 108/2006 o sociálních službách ukládá všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách absolvovat každoročně minimálně 24 hodin vzdělávání, z nějž podstatná část musí mít akreditaci“, dodává Němcová.

 

Kromě různých kurzů je o.s. PREVENT také pořadatelem Jihočeské adiktologické konference, která se ve spolupráci s Krajským úřadem JčK letos na podzim koná již popáté.

Comments