Aktuality‎ > ‎

PREVENT pracuje se závislými v prostředí věznice

přidáno: 24. 11. 2016 22:58, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 24. 11. 2016 23:00 ]
České Budějovice, 22. listopadu 2016 – Od dubna letošního roku pravidelně docházejí do českobudějovické věznice terapeuti jihočeské neziskové organizace PREVENT 99, aby navázali kontakt s klienty závislými na drogách, kteří jsou ve výkonu trestu. Od začátku roku nastoupilo do speciálního programu celkem 31 klientů a další přibývají.

„Dnes je to už více než sedm měsíců, kdy naši pracovníci docházejí jednou za 14 dní za klienty přímo do prostor věznice,“ uvádí vedoucí programu Adiktologické služby ve vězení PREVENT Jan Šnokhous a pokračuje: „Ze zkušenosti víme, že velká část závislých osob, se kterými se setkáváme ve standardních službách, má problém se zákonem a to opakovaně. Proto jsme naši práci rozšířili také do vazební věznice. Většina klientů, se kterými ve věznici nyní pracujeme, zde není poprvé.“

Velká část drogově závislých se také po propuštění z věznice vrátí do původního „drogového“ prostředí, nemají zajištěnou práci a bohužel ani kontakt s nějakou pomáhající organizací. A tak se po nějaké době jejich závislostní i kriminální recidiva opakuje.

My s klienty hodně pracujeme na náhledu na závislost, mluvíme o tom, co závislost přináší, kam až je může dovést a co dělat jinak, aby se do vězení nemuseli vracet. Je zásadní, aby si uvědomili, co vlastně od života chtějí a co pro to musí udělat. Důležité je také informovat klienty o službách, na které mohou navázat po výkonu trestu a že přirozeným krokem po propuštění z věznice by mohla být právě léčba jejich závislosti,“ vysvětluje Jan Šnokhous.

Na PREVENT 99 se mohou obrátit i rodiny a blízcí obviněných či odsouzených. I oni se mohou potýkat s různými obavami a otázkami spojenými s propuštěním. Adiktologické služby ve vězení jsou již běžnou metodou realizace protidrogové politiky ČR. V republice v současné době operuje minimálně deset organizací, které poskytují služby již v osmadvaceti z pětatřiceti existujících věznic.

Comments