Aktuality‎ > ‎

Přibývá mladistvých, kteří mají problémy s alkoholem

přidáno: 28. 6. 2012 12:24, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

České Budějovice, 28. června 2012 – Občanské sdružení PREVENT zahajuje pilotní program prevence a včasné intervence zaměřený na děti a mladistvé, kteří byli ošetřeni na protialkoholní záchytné stanici pro akutní intoxikaci alkoholem nebo jinými návykovými látkami. Program vznikl na popud zdravotnických pracovníků záchytné stanice a je inspirován obdobnými programy, které dlouhodobě fungují například v Německu nebo ve Švýcarsku. Celý projekt finančně podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje a zahájen byl 27. června 2012 především z důvodu zvýšené konzumace alkoholu v období okolo vysvědčení.

Protialkoholní záchytná stanice v průběhu tohoto programu vždy informuje občanské sdružení PREVENT o ošetření mladistvého ve svém zařízení. Odborník z Preventu v době plánovaného propuštění klienta přijde na záchytnou stanici a se svolením rodičů vede s mladistvým poradenský rozhovor. Jeho cílem je zejména pomoci mladistvému reflektovat situaci, poskytnout mu zpětnou vazbu, předat mu informace a poradit, jak se tomu pro příště vyhnout. Společně zmapují situaci, za které došlo k intoxikaci i jaký obecně má dotyčný vztah k alkoholu a návykovým látkám a zda se často chová rizikově. Na základě zjištění pak pracovník může mladistvému doporučit další spolupráci s odborníkem především v případě, kdy se nejedná o náhodný incident, ale o opakované rizikové užívání či způsob, kterým mladistvý řešil nějaký jiný závažný problém. Poradenství je nabídnuto také jeho rodičům a to buď ihned na místě, nebo kdykoliv později v ambulantním poradenském a terapeutickém zařízení občanského sdružení PREVENT v Českých Budějovicích.

 „Doposud měli pracovníci záchytné stanice možnost předat mladistvému a jeho rodičům pouze kontakt na některé poradenské zařízení a bylo na jejich aktivitě, zda-li se později někam objednají. Málokdo to však s odstupem času udělá, spíše se snaží vrátit život do zaběhlých kolejí. Pokud však je odborník po ruce v ten správný moment, může se včas zachytit vznikající závažný problém, který by mohl vyústit např. v závislost na alkoholu nebo jiných látkách. Ranní probuzení na záchytce je silným zážitkem a stresem pro každé dítě i jeho rodiče. Smyslem projektu je využít cíleně tuto vypjatou situaci tak, aby se stala základem pro obrat k lepšímu, prevencí jiných závažnějších a fatálních problémů, které by již nevyřešil dvanáctihodinový odpočinek na záchytné stanici,“ vysvětluje Anna Němcová, odborná ředitelka občanského sdružení PREVENT.

 Podle poslední mezinárodní studie ESPAD 2011 má v České republice zkušenosti s alkoholem 98 % šestnáctiletých a 60 % z nich lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholu. Nejedná se přitom jen o pivo či víno, které jsou u nás obecně u náctiletých často tolerovány i rodiči, ale 59 % z nich uvedlo i pití destilátů již v období kolem dovršení šestnácti let. Zdravotním rizikem je pak zejména časté pití nadměrných dávek, za což se u mladistvých považuje konzumace pěti a více sklenic alkoholu třikrát nebo častěji v měsíci. K tomu se přiznává    26 % chlapců a 16 % dívek ve věku 16 let. V roce 1995 to přitom bylo jen 19 % chlapců a 6 % dívek. Od té doby rizikové užívání alkoholu u mladistvých stále narůstá. V pití alkoholu je naše mládež na prvním místě z celé Evropy.

 

Kontakt:

Mgr. Anna Němcová

Odborná ředitelka

Občanské sdružení PREVENT

nemcova@os-prevent.cz

tel: +420 607 770 655

Comments