Aktuality‎ > ‎

Profesionalizací k efektivitě

přidáno: 13. 4. 2010 5:56, autor: Jan Látal
V průběhu poslední čtyř měsíců roku 2009 se pod záštitou města České Budějovice a o. s. Prevent uskutečnil seminář s názvem "Profesionalizací k efektivitě". Seminář byl určen pro pracovníky státní správy a samosprávy města ČB a jeho cílem bylo seznámit je s drogovou problematikou v regionu. Konkrétně pak byly ve čtyřech celodenních setkáních představeny základní pojmy a termíny, protidrogová strategie, síť služeb v regionu a jejich vzájemná provázanost. V dalších setkáních pak byli účastníci obeznámeni s principy jednotlivých služeb, konkrétními službami v Českých Budějovicích a prací se samotnými klienty. Jedním z dalších cílů semináře bylo také navázání užší spolupráce se subjekty které účastníci zastupovali. Seminář proběhl úspěšně, 31 účastníků reflektovalo zejména odbornost přednášejících, navázání spolupráce a kazuistiky z praxe. Příspěvky najdete zde.
Comments