Aktuality‎ > ‎

Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí - termín dalšího běhu akreditovaného kurzu

přidáno: 29. 1. 2015 1:00, autor: Michal Němec
Úspěšný kurz má další termín - 21.5.2015 od 9.00

Kurz je akreditován MPSV
  • Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.)


Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí

Komu je kurz určen?

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.) 

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu je schopen předat jasné a nezkreslené informace o rizicích užívání konopných drog, dokáže s uživatelem služby vhodně komunikovat o užívání či závislosti na konopí. Absolvent zároveň dokáže s uživatelem služby hledat a ukotvit motivaci k regulaci užívání konopí či abstinenci. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. 

Zaměření jednotlivých témat:

  • základní charakteristika konopných drog
  • rizika užívání konopných drog
  • komunikace s uživatelem konopných drog 

Metody:

V průběhu kurzu budou využívány střídavě přednášky, prezentace PowerPoint, modelové situace, diskuze, otázky účastníků – odpovědi lektorů. 

Rozsah kurzu:

8 výukových hodin 

Termín konání:

21.5.2015 od 9.00 

Místo konání:

České Budějovice (adresa bude upřesněna přihlášeným účastníkům) 

Cena kurzu:

1 100,-Kč 

Uzávěrka přihlášek 14 dní před konáním kurzu.


Přihláška je ZDE.

Informace o přihlašování, platbách, stornu atd... najdete zde

Více informací Vám poskytne: Mgr.Tomáš Harant, T: 727 885 787, harant@os-prevent.cz 

Garant kurzu:

Mgr. Anna Němcová 
Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, certifikovaná psychoterapeutka a supervizorka. Pracovala jako sociální pracovnice v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni a na Dětské psychiatrické klinice FN Motol v Praze. Od roku 1999 pracuje s uživateli drog v zařízeních o.s.PREVENT, je členkou předsednictva a odbornou ředitelkou sdružení. 

Lektoři kurzu:

Bc. Kamil Podzimek 
Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT. 

Bc. Martin Zajíček 
Absolvent sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. S uživateli drog pracuje šestým rokem a to jako terénní sociální pracovník Jihočeského streetworku a jako kontaktní pracovník v K-centru PREVENT v Prachaticích.
Comments