Aktuality‎ > ‎

Programy pro podporu zaměstnanosti přinášejí první úspěchy

přidáno: 16. 7. 2013 3:56, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

České Budějovice, 16. července 2013 – Resocializační programy PREVENT fungují od ledna 2013. Záměrem projektu je pomoci klientům zvýšit pravděpodobnost zaměstnatelnosti a tím také přispět k návratu do běžného života. Projekt je určen pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách. Také je určen pro ty, kteří absolvovali ústavní léčbu závislosti ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí právě podrobují. A samozřejmě se programů mohou zúčastnit i ti, kteří již abstinují.

 

Jednadvacetiletá klientka Karla byla do Resocializačního programu PREVENT doporučena z Adiktologické poradny.

Při vstupu do programu  neměla ujasněné své priority, zda studovat nebo pracovat a nevěděla, co by přesně měla dělat, máloco ji uspokojovalo a naplňovalo. Zkusila několik zaměstnání, ze kterých do měsíce odešla nebo byla vyhozena. Pracovníci programu s klientkou pracovali na její motivaci pro další rozvoj jejích schopností a dovedností a identifikovali důvody, proč v každém zaměstnání dosud selhávala. Karla vysvětluje, co vše jí Resocializační program poskytl: „ Ujasnila jsem si svou představu o tom, co bych vůbec chtěla dělat, jaké povolání by mě bavilo a taky na co mám. Nacvičila jsem si třeba telefonování zaměstnavatelům, které mi v minulosti moc nešlo a taky jsem se zapojila jako dobrovolnice v neziskové organizaci. Nakonec jsem si uvědomila, že chci ještě studovat, terapeuti mi ve všem moc pomohli a já si nakonec podala přihlášku na školu a byla jsem přijata ke studiu.“

Programem od počátku jeho fungování prošlo již 52 osob, z toho největší skupinou jsou klienti ve věku 25-40 let. „Jsme velice rádi, že program má své první úspěchy, neboť 26 účastníků, kteří se do programu přihlásili, již program úspěšně ukončili “ uvádí Dagmar Randáková, projektová manažerka Resocializačních programů občanského sdružení PREVENT.

 

V Resocializačním programu se klienti učí například napsat životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele, orientovat se v inzerci, komunikovat se zaměstnavateli a úřady, vyhledávat zaměstnání na internetu nebo se učí řešit dluhy a případné konflikty se zákonem.

 

Projekt Resocializační programy PREVENT je spolufinancován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Comments