Aktuality‎ > ‎

Prohlášení předsedy OS PREVENT k situaci ohledně Kontaktního centra PREVENT České Budějovice

Situace ohledně „kauzy“ kontaktní centrum České Budějovice

 

Prohlášení předsedy a výkonného ředitele OS PREVENT

 

V návaznosti na některé mediální lži vydávám s maximálním důrazem na profesní a osobní etiku toto prohlášení:

 (všechny dokumenty, na které jsou přesměrované odkazy v textu jsou ke stažení k dispozici přímo pod článkem)

 • OS PREVENT se v loňském roce stalo vítězem veřejné zakázky vypsané magistrátem města České Budějovice na poskytovatele kontaktních a poradenských služeb pro uživatele drog v Českých Budějovicích.
 • OS PREVENT obdrželo v letošním roce významné dotace od Magistrátu ČB a JČ kraje na provoz Kontaktního centra PREVENT České Budějovice (nejen), které vnímáme rovněž jako velmi významnou ideovou podporu.
 • Návrh dotačního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zveřejněný na jejich webových stránkách zněl – doporučeno k financování ve výši 852 000,-Kč.
 • Konečný verdikt RVKPP po schvalování samotnou Radou (složenou zejména z politických reprezentantů http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/rada/default.htm), nikoli tedy „nejvyšších odborníků“ jak uvádí některá média, zněl: NEDOPORUČENO  k financování.
 • Je velmi znepokojující zjištění, že centrální úroveň nepodporuje tendence samospráv, navíc, jsou-li tyto ve shodě s jejím vlastním poradním orgánem.
 • Podle mého dlouhodobého sledování dílčích kroků procesu schvalování dotací RVKPP (pracuji v oboru 15 let a zejména několik posledních let se jako externí oponent projektů RVKPP velmi zajímám o tyto kroky) hodnotím situaci, kdy rozhodnutí samotné „Rady“ je v opozici ke společnému stanovisku Kraje, Města a Dotačního výboru RVKPP, jako situaci velmi netypickou a uvědomuji si, že členové RVKPP museli mít významnou motivaci, pokud přistoupili k takto nestandardnímu kroku.
 • Věřím, že představitelé Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice se vzniklou situací nenechají donutit k poslušnosti a že jejich doposud vyjádřená důvěra v naši organizaci, které si nesmírně vážíme, vytrvá.
 • OS PREVENT v současné době má a vždycky mělo všechna potřebná „povolení“ a „zplnomocnění“ k poskytování všech služeb, které aktuálně realizuje.
 • Médii tolik propíranou absenci Certifikátu odborné způsobilost ve vztahu s Kontaktním centrem PREVENT České Budějovice komentuji tak, že nově vzniklé zařízení nemůže a proto ani nemusí mít Certifikaci, dokonce představitelé RVKPP doporučují žádat o šetření Certifikačního týmu až po uplynutí cca 1 roku provozu, kdy je služba již plně využívaná, pracovní tým je ustálený a tyto procesy je možné odrazit v manuálu a následně nechat podrobit místnímu certifikačnímu šetření.
 • OS PREVENT jako takové disponuje aktuálně deseti (10) Certifikáty odborné způsobilosti pro celkem šest (6) typů péče:
  • Třemi Certifikáty odborné způsobilosti pro Terénní práci s uživateli drog,
  • Dvěma Certifikáty odborné způsobilosti pro Kontaktní centra
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Ambulantní léčbu
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Substituční léčbu
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Doléčovací program
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Programy primární prevence v rámci školní docházky
  • Jedním Certifikátem odborné způsobilosti pro Programy primární prevence mimo rámec školní docházky
 • Všechny poskytované sociální služby jsou registrovanými sociálními službami.
 • OS PREVENT disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • OS PREVENT má k dispozici (a tímto poprvé zveřejňuje) závěrečnou zprávu z nezávislého místního šetření zpracovanou na zakázku Magistrátu ČB PhDr. Jiřím Librou, aktuálně odborným ředitelem o.s.Podané ruce a velmi váženým odborníkem v oboru. Zpráva se týká odborného posouzení vnitřních procesů organizace a připravenosti k poskytování služeb. OS PREVENT disponuje pouze částí týkající se OS PREVENT. O.s. Háječek disponuje druhou částí týkající se této organizace.

 Michal Němec

Výkonný ředitel a předseda OS PREVENT

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
Certifikáty odborné způsobilosti  1194 kB verze 1 3. 5. 2010 6:05 Michal Němec
ċ

Zobrazit Stáhnout
  1660 kB verze 1 3. 5. 2010 5:30 Michal Němec
ċ

Stáhnout
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí  109 kB verze 1 3. 5. 2010 6:06 Michal Němec
ą

Zobrazit Stáhnout
Vítěz veřejné zakázky  246 kB verze 1 3. 5. 2010 5:29 Michal Němec
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Potvrzení o registraci sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.  427 kB verze 1 3. 5. 2010 6:07 Michal Němec
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  262 kB verze 1 3. 5. 2010 5:35 Michal Němec
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  195 kB verze 1 3. 5. 2010 5:27 Michal Němec
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zpráva z nezávislého šetření PhDr.Jiřím Librou - část 1. - OS PREVENT  145 kB verze 1 3. 5. 2010 12:32 Michal Němec
Comments