Aktuality‎ > ‎

Prohlášení OS PREVENT k situaci ve věcech kvalitativního testování tablet „Extasy“ v rámci programu snižování rizik na tanečních akcích.

přidáno: 25. 5. 2010 6:37, autor: Michal Němec
Prohlašujeme, že kvalitativní testování tablet extáze na tanečních parties, které v létě 2009 nabízel projekt Jihočeský streetwork na třech velkých tanečních akcích, neprobíhalo jako součást projektu Safer Party, nebylo tedy ani hrazeno z prostředků tohoto projektu. Veškeré náklady spojené s kvalitativním testováním hradíme z vedlejších vlastních zdrojů. Projektu Safer Party jsme poskytli analýzu výsledků testů, jelikož se domníváme, že tyto informace mají zásadní vliv na dění v prostředí noční zábavy.

Zároveň prohlašujeme, že o.s. Prevent po schůzce pracovní skupiny Early Warning System, uskutečněné v Praze dne 4.5.2010, končí s poskytováním služeb kvalitativního testování tablet extáze i přes to, že jej považujeme za zásadní nástroj prevence zneužívání syntetických drog v prostředí noční zábavy. Důvodem k ukončení této služby je neakceptování podstatných faktů a zastrašování ze strany Národní protidrogové centrály.

O.s. Prevent se zříká odpovědnosti za případná vážná poškození zdraví nebo úmrtí spojená s užitím syntetických drog díky absenci harm reduction a kontaktní metody, jakou kvalitativní testování představuje.

Comments