Aktuality‎ > ‎

Protidrogové služby na jihu Čech nadále odpovídají standardům kvality

přidáno: 4. 4. 2016 4:07, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 4. 4. 2016 4:08 ]
České Budějovice, 4. dubna 2016 – Certifikační tým Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) znovu doporučil udělení Certifikátu odborné způsobilosti pro čtyři zařízení, která provozuje organizace PREVENT na území Jižních Čech. Během února se sešly certifikační týmy v Kontaktním centru PREVENT ve Strakonicích, v Kontaktním centru PREVENT v Prachaticích a v Substitučním centru PREVENT v Českých Budějovicích. Nakonec certifikační tým navštívil také Jihočeský streetwork PREVENT. Všechna tato zařízení tak obhájila před certifikátory svou práci a získala od nich doporučení k udělení Certifikátu odborné způsobilosti na další čtyři roky.

Jihočeský streetwork PREVENT realizuje terénní sociální práci, která je určena aktivním uživatelům jakýchkoliv návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňupají nebo kouří. Pracovníci se s klienty setkávají přímo na ulicích, v jejich bytech či barech. Klienti nejčastěji využívají výměny injekčních stříkaček, distribuci šňupátek a filtrů a žádají o různé informace. Po podrobném místním šetření došel certifikační tým RVKPP k závěru, že se jedná o velmi kvalitní a etablovanou službu, která má v regionu dlouhodobou historii a pokrývá velké území. Tato služba dobře funguje v síti ostatních sociálních a zdravotních služeb. Terénní program je součástí velké organizace s kvalitním odborným zázemím. Pozitivně byla hodnocena práce s klienty a zejména skutečnost, že pracovníci naplňují vyhledávací charakter terénního programu a aktivně se snaží kontaktovat nové klienty. Kamil Podzimek, vedoucí Jihočeského streetworku PREVENT vysvětluje: „Ačkoli je náš terénní program rozsáhlý a působíme v mnoha lokalitách, snažíme se svou práci dělat především kvalitně. Samozřejmě svou práci a odborné intervence rozvíjíme a reagujeme na změny, které se dějí na drogových scénách. Důležité pro nás je samozřejmě pracovat s uživateli služby individuálně. Certifikace odborné způsobilosti jsou pro nás nejen kontrolou naší práce, ale také zastavením se nad kvalitou a nastavením naší služby. Jako vedoucího zařízení mě samozřejmě těší, že jsme opět dostali doporučení k udělení certifikátu na čtyři roky. Ale daleko víc mě těší, že certifikace v podstatě potvrdily to, o co se s celým týmem terénního programu snažíme. A to dělat svou práci s nasazením, profesionálně a kvalitně.“

Kontaktní centra PREVENT ve Strakonicích a Prachaticích nabízejí své služby zejména aktivním uživatelům návykových látek, ať již s drogami experimentují nebo jsou na nich závislí. Poradenství, terapii a podporu zde využívají také rodiče, jejichž děti užívají drogy. Certifikační tým RVKPP dospěl k závěru, že obě tyto služby jsou personálně i administrativně velmi dobře připraveny k poskytování kontaktních a poradenských služeb.

Substituční centrum PREVENT je určeno osobám závislým na opiátech, kteří aktuálně nejsou schopni od drog abstinovat, avšak přesto chtějí svůj život změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku (metadon, buprenorfin) předepsanou lékařem a využívají další terapeutické a sociální služby. V Substitučním centru PREVENT certifikační tým pozitivně hodnotil nadstandardní praxi této služby. Podle jeho závěru se jedná o personálně stabilní, dlouhodobě fungující zkušený substituční program. Jde fakticky o jediný program v regionu, který poskytuje systematicky substituční léčbu závislým na opiátech.

Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální uznání, že služba odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace není povinná, ale je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.
Comments