Aktuality‎ > ‎

Rozdíly v péči o mladistvé drogově závislé u nás a v Německu

přidáno: 4. 11. 2011 6:34, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

České Budějovice, 4. listopadu 2011 – V. Adiktologickou konferenci Jihočeského kraje v Červené nad Vltavou pořádalo Občanské sdružení Prevent společně s Jihočeským krajem. Na konferenci zaznělo více než 20 odborných příspěvků z řad lékařů, adiktologů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na drogovou problematiku. Mezi nejzajímavější příspěvky patřila prezentace Kateřiny Drozdové z Německého sdružení Condrobs, která se zabývala systémem péče o mladistvé uživatele psychotropních látek v Německu.

 

Letošní ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje nesl podtitul "Zdravotnický kontext adiktologických služeb" a možná právě proto mezi posluchači přibylo mnoho lékařů a dalších zdravotníků. Michal Němec z pořádající organizace uvedl: Jsme velmi rádi, že účast na této konferenci má vzrůstající tendenci. Z necelých 50 účastníků prvního ročníku jsme se letos dostali přes stovku posluchačů, což je v podstatě naprosté naplnění kapacity tohoto jihočeského lokálního klání. Každoročně klademe velký důraz na odbornost příspěvků a těší nás, že naší konferenci navštěvují kolegové z různých koutů České  republiky a vždy jsou mezi nimi v našem oboru velmi zvučná jména."

Vedle velice zajímavých příspěvků Českých profesionálů bylo možné vyslechnout i posluchačsky vysoce hodnocený referát z Německa, který se zabýval zejména systémem péče o mladistvé konzumenty v Mnichově. 

Rozdíl mezi Českou republikou a Německem je především v tom, že v Německu je v problematice konzumu alkoholu, drog ale i kriminality kladen velký důraz na děti a mladistvé. Sociální pracovníci na německých úřadech

velmi úzce spolupracují se specializovanými drogovými službami a jakmile je u mladistvého zjištěn konzum, roztáčí se kolo intervencí do rodiny a směrem k mladistvému. Tomáš Brejcha, psychoterapeut z Drogové poradny Prevent říká: „Dokonce pokud rodina v Německu není funkční, stát vezme mladistvého pod svá křídla. Jednoduše - moderní země chápou investici do nápravy mladistvého jako tu nejlepší. Myslím, že naše republika se nachází v podobné fázi jako Německo na přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy tam podobné programy začaly vznikat. Na naší konferenci jsme se potkali s kolegy z českobudějovické záchytky, jejichž zařízením projde ročně více než 100 intoxikovaných mladistvých. Ráno, kdy je mladistvý ze záchytky propouštěn, je právě ten okamžik, kdy pracovníci německých specializovaných programů vstupují do případu. Myslím, že naše republika by si přesně takové programy zasloužila.“

 

Mezi další vysoce hodnocené referáty se zařadil příspěvek Mudr. Jiřího Dvořáčka z psychiatrické léčebny Červený Dvůr nebo referát PhDr. Petra Váchy z Terapeutické komunity Karlov, který se zabýval kasuistikou HIV pozitivního klienta v komunitě. Dalším zajímavým sdělením byl příspěvek Mudr. Jaroslava Gutvirtha a Radky Krygarové o nutnosti existence protialkoholní záchytné stanice. Konference byla zakončena prezentací Kateřiny Grohmannové z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti o současné situaci v oblasti užívání drog v České republice.

 

Adiktologickou konferenci pořádalo Občanské sdružení Prevent a Jihočeský kraj, v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, za generálního sponzoringu firmy Heaton a.s. a sponzoringu firmy Medistyl Pharma s.r.o. Nad konferencí přebrala záštitu paní Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a národnostní problematiky, která konferenci také navštívila.

 

Comments