Aktuality‎ > ‎

Rukama akreditovaných supervizorů prochází pravidelně odborníci z Preventu

přidáno: 22. 8. 2011 1:09, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

Rukama akreditovaných supervizorů prochází pravidelně odborníci z Preventu

 

České Budějovice, 19. srpna 2011 – Práce terapeutů s drogově závislými klienty v občanském sdružení Prevent je nezřídka velmi náročná. Proto tito odborníci jednou měsíčně podstupují supervizi, která jim pomáhá v terapeutické činnosti pokračovat i nadále co nejefektivněji.

 

Každý terapeut z občanského sdružení Prevent se pravidelně účastní týmového nebo individuálního sezení se supervizory, kteří mají za úkol podávat svým klientům zpětnou vazbu k jejich práci a podpořit kvalitu jejich pracovního výkonu. Na odborníky pracující s lidmi závislými na drogách je vyvíjena vysoká psychická zátěž, se kterou je třeba dále pracovat.

Je pro nás velmi důležité zachovávat vysokou úroveň poskytovaných služeb a mohu říci, že především díky supervizi se nám to daří. Naše týmy spolu musí spolupracovat co nejefektivněji a proto se supervize zaměřuje i na vztahy na pracovišti, vzájemnou spolupráci, pracovní přístupy nebo způsoby řešení případných  problémů a konfliktů,“ uvádí Michal Němec, ředitel a také terapeut občanského sdružení Prevent a dodává: “Občas nějaký neúspěch či nezdar v naší práci vede ke ztrátě optimismu a důvěry v naše schopnosti. Někdy se stane, že nějaký konkrétní případ, který řeším se svým klientem, začne příliš zasahovat do mého osobního života, nedokážu už případ reflektovat jako odborník a pak mi supervizor dokáže v pravou chvíli pomoci a já jsem schopen dál pokračovat ve své práci.“

Samotný pojem supervize by se dal definovat jako metoda, pomocí které si supervidovaný terapeut ověřuje, zda zásahy, které použil při své práci, odpovídají možnostem a potřebám klienta a jeho problému. Cílem supervize v této oblasti je pak potvrzovat správnost postupu při práci s klientem a korigovat neefektivní postupy, působit  preventivně proti možnému poškozování klientů pracovníkem Preventu a předcházet u pracovníků syndromu vyhoření.

V České republice je supervize hojně využívána zejména v sociálních službách a psychoterapeutických zařízeních. Anna Němcová, odborná ředitelka a rovněž terapeutka občanského sdružení Prevent k tomu dodává: „Bohužel je supervize již méně využívána ve zdravotnictví a školství, kde by podpora nezávislého odborníka měla jistě blahodárný účinek nejen na učitele a zdravotnický personál, ale přeneseně i na celkovou atmosféru daných institucí. Konečným příjemcem účinku supervize je vlastně vždy klient či pacient.“

Comments