Aktuality‎ > ‎

Škodlivé užívání počítačů a internetu je hrozbou pro všechny věkové kategorie

přidáno: 29. 4. 2011 5:37, autor: Michal Němec

České Budějovice, 28. dubna 2011 – V České republice v uplynulých letech výrazně vzrostl počet osob vystavených škodlivému užívání počítačů a internetu. Bohužel do této skupiny patří často i mladí lidé, děti nebo důchodci. Občanské sdružení PREVENT proto přichází s novými internetovými stránkami www.zavislostnahrach.cz, jejichž účelem je pomoci lidem odhalit jejich závislost a zprostředkovat jim první pomoc v léčbě tohoto typu závislostního chování.

 

V České republice se nachází stále více lidí, u kterých lze hovořit o problémovém užívání počítačů a internetu. Odborníci z občanského sdružení PREVENT se rok od roku stále častěji setkávají s popisy chování jedinců, které odpovídají škodlivému užívání internetu, počítačů či her a mnohdy nesou známky závislostního chování. Do této kategorie patří hraní on-line her, nakupování po internetu, on-line vztahy a cyber sex, internetový gambling a kompulzivní surfování, kterým se rozumí závislost na připojení. Z medicínského hlediska se však nehovoří o závislosti na internetu, ale o závislém chování, i když existuje veliká podobnost mezi klasickou závislostí na  látkové substanci a touto poruchou. Obecně se problémové užívání internetu definuje jako používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace.

„Je poměrně těžké stanovit hranici mezi běžným používáním internetu, které je pro mnoho lidí koníčkem, a závislostí. Jedná se o fenomén doby, která po nás vyžaduje být stále na příjmu, komunikovat prostřednictvím mnoha kanálů a využívat všemožné informační databáze. Málokdo z nás pak dokáže stěží rozpoznat, že se už nejedná o rozumné užívání internetu, ale o činnost, bez které se později nemůžeme obejít a která může přerůst v závislostní chování,“ uvádí Mgr. Jiří Koreš, vedoucí Doléčovacího centra PREVENT a hlavní koordinátor projektu „Závislost na hrách“.

V loňském roce občanské sdružení PREVENT spustilo nové internetové stránky www.zavislostnahrach.cz, které zprostředkovávají informace o závislém chování na počítačových hrách a internetu a obsahují také kontakty na jednotlivé odborníky, kteří se danou problematikou zabývají. Ti mohou respondentům poskytovat poradenství či psychoterapii v oblasti problémového užívání internetu.

„Často se na nás obracejí rodiče dětí, které na internetu tráví několik hodin denně, s prosbou o pomoc nebo radu. Je důležité, aby v rodině fungovala živá komunikace, ke které by ta virtuální byla pouhým doplňkem. I zde platí, že prevence je nejlepší lék,“ dodává Jiří Koreš.

 

Kontakt:

Mgr. Jiří Koreš

Vedoucí Doléčovacího centra PREVENT

Občanské sdružení PREVENT

kores@os-prevent.cz

tel: +420 776 432 767

Comments