Aktuality‎ > ‎

Streetworkeři bojují proti drogám již v deseti městech Jihočeského kraje

přidáno: 6. 12. 2010 23:40, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

České Budějovice, 8. prosince 2010 - Terénní sociální pracovníky Jihočeského streetworku Prevent je možné potkat v deseti městech Jihočeského kraje. Program, který poskytuje terénní služby pro uživatele drog a usiluje také o prevenci jejich zneužívání, provozuje občanské sdružení Prevent.

 

Jihočeský streetwork Prevent je název programu, který je určen především pro mladé lidi, kteří se s drogou již setkali nebo se pohybují v prostředí, kde je užívání drog časté. Fungování programu přibližuje jeho vedoucí, Kamil Podzimek: „Jedná se o sociální službu usilující o snižování a omezování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog. S našimi streetworkery je možné se potkat v deseti městech v rámci Jihočeského kraje včetně krajského města.“

 

Jaké činnosti streetworkeři konkrétně vykonávají, popisuje Kamil Podzimek: „Naším cílem je kontaktovat uživatele drog v jejich přirozeném prostředí. Oslovujeme skupinky především mladých lidí v parcích, barech či hernách. Snažíme se jim předávat informace o drogách a možných rizikách spojených s jejich užíváním. Výměnou injekčních stříkaček a distribucí dalšího materiálu dochází ke snižování zdravotních rizik a šíření infekčních nemocí mezi běžnou populaci. S klienty pracujeme také například na jejich motivaci k léčbě nebo sociálnímu začlenění a poskytujeme další služby v rámci sociální práce. Spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy.“  Terénní program Jihočeského streetworku Prevent je dlouhodobě financován z Individuálního projektu Jihočeského kraje.

 

Služeb tohoto programu pravidelně využívá celkem 683 uživatelů nelegálních drog. Celkem proběhlo v tomto roce s uživateli služby 5 340 kontaktů a bylo vyměněno 68 389 kusů injekčních stříkaček. V rámci programu Prevence zneužívání syntetických drog v prostředí noční zábavy proběhlo na pěti tanečních akcích celkem 229 kontaktů.

 

 

Kontakt:

Bc. Kamil Podzimek, DiS.

Vedoucí programu o.s. PREVENT

Občanské sdružení PREVENT

podzimek@os-prevent.cz

tel: +420 602 570 366

Comments