Aktuality‎ > ‎

Svazek obcí Blatenska bude podporovat adiktologické služby v kraji

přidáno: 5. 2. 2014 2:12, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

V Jihočeském kraji je v těchto měsících uváděn do praxe model spolufinancování adiktologických služeb z rozpočtu obcí, který vznikal v průběhu loňského roku ve spolupráci jihočeských poskytovatelů služeb, zástupců kraje a zástupců obcí. Velmi příkladně se k celé záležitosti postavil Svazek obcí Blatenska, který se rozhodl podpořit adiktologické služby souhrnně za všechny obce na území jeho působnosti.

 

V průběhu září a října loňského roku komunikovali zástupci Jihočeského kraje nový model spolufinancování adiktologických služeb se všemi 623 obcemi v kraji a v listopadu rozesílali poskytovatelé služeb konkrétní žádosti.  Občanské sdružení PREVENT zasílalo žádosti více než pěti stovkám obcí. K tomuto novému modelu uvedl Marek Nerud, krajský protidrogový koordinátor: „K plošnému oslovení všech obcí v  kraji jsme přistoupili ve chvíli, kdy jsme neviděli jinou možnost, jak dlouhodobě budovanou a ze strany Jihočeského kraje podporovanou síť služeb udržet v co nejefektivnější podobě. Bohužel na centrální úrovni nevidíme další prostor pro získání odpovídajících finančních prostředků a zdroje kraje, který přispívá jednou třetinou do rozpočtu těchto služeb, jsou již dlouhodobě na hranici možného. Proto jsme se obrátili s žádostí o spolupráci při zajištění protidrogových služeb na obce, našeho významného partnera při realizaci protidrogové politiky. Jihočeský kraj byl hodnocen při představení Výroční zprávy o stavu ve věcech drog ČR za rok 2012 jako kraj s druhou nejlepší dostupností služeb. To vnímáme jako ocenění dlouhodobé práce jednotlivých služeb a organizací, působících v této problematice a zároveň jako potvrzení správného směru protidrogové politiky Jihočeského kraje. Čím blíže budou tyto služby občanům kraje, kteří je potřebují, o to dříve a efektivněji můžeme minimalizovat rizika, která jsou s užíváním drog spojena a snižovat negativní dopady na celé regiony.“

 

Velmi sofistikovaně uchopil celou věc Svazek obcí Blatenska, který sloučil žádosti všech 32 obcí a odpovídající částku poskytl v rámci jediné smlouvy. Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT považuje tento přístup za příkladný hned z několika důvodů. „Základním východiskem našeho modelu je akceptování prostého faktu, že problematika užívání drog je plošně rozšířeným fenoménem. Nejsou tedy k tomuto jednání a chování predisponováni pouze ti, kdo žijí ve větších městech. Drogové služby využívají běžně i obyvatelé menších obcí. Svazek obcí Blatenska získal tímto stoprocentním dofinancováním záruku optimálního pokrytí celého území službami pro experimentující i pokročilé uživatele drog a jejich příbuzné a známé. Díky kumulované formě poskytnutí příspěvku, která velmi zjednoduší administrativu, může většina poskytnutých prostředků putovat do přímé péče o klienty. Tento prvek byl také jedním z cílů zmiňovaného modelu, a sice co nejvíce minimalizovat náklady na administrativu,“ uvádí Michal Němec.

Svazek obcí Blatenska poskytl PREVENTu částku ve výši téměř 100 000,- Kč na spolufinancování Terénního programu a Kontaktního centra.  Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov a také předsedkyně Svazku obcí Blatenska vysvětluje: „Uvědomujeme si, že drogová hrozba se Blatensku nevyhýbá a tzv. problémová ohniska se stěhují z Blatné i do menších obcí. Pojali jsme to tak, že je lepší podpora minimalizace hrozby, než následné slzy a kdybychom bývali …… Vždyť kromě nás samých, kteří jsme o finančním daru rozhodovali, tímto krokem chráníme hlavně své blízké – partnery, děti i vnoučata. Nikdo z nás nemůže zavřít oči a říct, že se ho toto téma netýká, nebo nikdy nedotkne.“

Comments