Aktuality‎ > ‎

Terénní práce byly rozšířeny do příhraničí

přidáno: 16. 7. 2013 3:50, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 

České Budějovice, 13. června 2013 – Terénní program  nazvaný Jihočeský streetwork PREVENT začal od  1. dubna letošního roku znovu financovat Individuální projekt Jihočeského kraje. Momentálně jsou terénní služby poskytovány v osmnácti městech Jihočeského kraje. Nejvíce byly služby rozšířeny v příhraničí, kde se objevuje mnoho sociálních problémů, zejména pouliční prostituce.

 

Terénní služby jsou určeny pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek a jiné sociálně ohrožené skupiny, jako například osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, domácího násilí nebo obchodu s lidmi.

Kamil Podzimek, vedoucí terénních programů občanského sdružení PREVENT vysvětluje, proč byl terénní program rozšířen především v příhraničí: „Služby jsme nejvíce rozšířili v příhraničí, protože kromě samotného užívání návykových látek se zde setkáváme s dalšími sociálními problémy. Jedná se především o zadluženost klientů, nezaměstnanost, gambling a v neposlední řadě o prostituci. Právě na ženy, které poskytují placené sexuální služby na otevřené scéně, se terénní pracovníci zaměřují. Terénní pracovníci pravidelně navštěvují trasu mezi Vimperkem a Strážným, kde se s pouliční prostitucí setkáváme v největší míře.  

Kamil Podzimek dále popisuje snahu streetworkerů aktivně naplňovat podstatný cíl terénních služeb, tedy ochranu veřejného zdraví. Primárně je důležité, aby se nešířili pohlavně přenosné choroby. V kontaktu se ženami provozujícími prostituci se pracovníci zaměřují na prevenci přenosu infekčních chorob. „Je nutné opakovaně předávat informace o zásadách bezpečného sexu a přenosu infekčních chorob. Prostitutkám distribuujeme značné množství kondomů a dále jim nabízíme vyšetření na infekční choroby typu HIV, Hepatitidy B,C a Syfilidy. Rovněž jim poskytujeme základní sociální poradenství. Je pro nás důležité kontaktovat tyto ženy a nabízet jim odborné služby, protože kromě toho, že poskytují placené sexuální služby, se u nich setkáváme také s užíváním nelegálních drog a často i dost složitým životním příběhem“, dodává Kamil Podzimek.

Comments