Aktuality‎ > ‎

Terénní práce streetworkerů v menších městech

přidáno: 21. 8. 2014 23:42, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 15. srpna 2014 – Terénní pracovníci Jihočeského streetworku Prevent poskytují své služby ve 4 okresech Jihočeského kraje, mezi které patří Českobudějovicko, Táborsko, Prachaticko a Strakonicko. Svou práci poskytují streetworkeři i v malých městech, kde jde v této formě často o jedinou sociální službu. Proto se tito pracovníci nezaměřují jen na uživatele návykových látek, ale v podstatě na všechny osoby, které jsou ohroženy užíváním návykových látek nebo na osoby v krizi.

 Je to kromě větších měst také celkem 16 menších obcí, ve kterých můžeme potkat pouliční sociální pracovníky, jimž se říká streetworkeři. Ti mají za úkol kontaktovat problémové skupiny uživatelů návykových látek, ale i jiné sociálně ohrožené skupiny, jako například osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, domácího násilí nebo obchodu s lidmi.

V těchto menších obcích jsou už terénní pracovníci z občanského sdružení PREVENT poměrně dobře známí. Proto mohou své služby přizpůsobovat potřebám jednotlivých obcí a pracují se všemi osobami, které se ocitly v těžké životní či nějak náročné situaci. Kamil Podzimek, vedoucí Jihočeského streetworku PREVENT, popisuje novinky z práce terénních pracovníků: „V letních měsících se více zaměřujeme na bezpečnější zábavu. S mladými lidmi mluvíme o tom, jak se v letních měsících baví a pravidelně narážíme na témata týkající se nechráněného sexu a častého pití alkoholu. Proto také v terénu předáváme buď ústně nebo prostřednictvím letáků informace o rizicích užívání alkoholu, ale především s mladými lidmi otevřeně mluvíme o jejich zkušenostech s alkoholickými party. Velkým tématem je samozřejmě i sex. V rámci prevence pohlavně přenosných chorob rozdáváme kondomy a letáčky popisující zásady bezpečného sexu. Bohužel dnešní mladí lidé se neobávají pohlavně přenosných chorob. Dnes, jak se zdá, hrozba HIV pro mladé lidi moc neznamená, a to i přes stále se zvyšující výskyt pohlavně přenosných nemocí.“

Jedním takovým případem, kdy streetworkeři napomohli k včasnému zaléčení jedné z pohlavních nemocí, byl jednadvacetiletý Daniel. „Dostal se mi do ruky takový letáček, kde psali o příznacích syfilisu, a protože se moje potíže shodovaly s tím, co bylo v letáčku, došlo mi, že jsem taky nakažený. Šel jsem hned k doktorovi a teď už se cítím dobře, i když léčba téhle nemoci asi potrvá dlouho,“ vysvětluje Daniel.

Terénní pracovníky na ulicích kontaktují také rodiče, kteří se na ně obrací s žádostmi o odborné rady, protože mají podezření, že jejich dítě užívá návykové látky. V příhraničních a turisticky exponovaných oblastech pak streetworkeři spolupracují i se ženami, které poskytují placené sexuální služby. Zde se zaměřují především na prevenci šíření pohlavně přenosných chorob.

Comments