Aktuality‎ > ‎

Terénní pracovníci tří organizací zabezpečují rizikové lokality v Českých Budějovicích

přidáno: 29. 9. 2015 21:56, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 29. září – Od 1. července je možné třikrát do týdne v ulicích Českých Budějovic potkat nové, zatím ještě neokoukané dvojice terénních sociálních pracovníků. Ti vzešli společně z Jihočeského streetworku Prevent, ze Salesiánského střediska mládeže a z Městské charity. Tato aktivita vychází z programu Prevence kriminality, který je realizován pod záštitou města České Budějovice.

Úkolem terénních pracovníků je kontaktovat děti a mladistvé ve věku 12 – 18 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucím chováním nebo tímto chováním ohrožují obyvatele města. Streetworkeři mapují jejich chování a v případě zjištění rizikového jednání je informují o jeho možných dopadech. Společné terénní práce probíhaly v prázdninových měsících v odpoledních hodinách, ale od září pracovníci vyrážejí také ráno, především v době, kdy žáci míří do škol. Terénní pracovníci působí na sídlišti Vltava, na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích.

Častými tématy v těchto rozhovorech s mladými je užívání alkoholu, nikotinu, konopí a také narušování veřejného pořádku. Se začátkem nového školního roku očekávají pracovníci nárůst hovorů na téma záškoláctví. Terénní pracovníci se při své práci zaměřují na smysluplné a bezpečné trávení volného času. Poskytují tak dětem například informace o nízkoprahových zařízeních v nejbližším okolí a o volnočasových programech, které v těchto nízkoprahových zařízeních probíhají. 

Cílem projektu je dosáhnout snížení výskytu rizikového, kriminálního a jinak nevhodného jednání a tím zajistit zvýšený pocit bezpečí občanů žijících a pohybujících se na sídlišti Vltava a v okolí Palackého náměstí. Na přímou práci v terénu bude navazovat proškolení pracovníků působících v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže. K tomu dopomůže také realizace dvou „kulatých stolů“, na které budou přizváni odborníci na tuto problematiku. „Aktivní spolupráce pracovníků Jihočeského streetworku PREVENT, Městské Charity České Budějovice a Salesiánského střediska mládeže je osvědčenou praxí, o které již z minulosti víme, že funguje,“ říká vedoucí Jihočeského streetworku PREVENT Kamil Podzimek. Přidanou hodnotou tohoto projektu pro samotné pracovníky je možnost rozvoje prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe. To potvrzuje Tomáš Antoňů, jeden z terénních pracovníků Jihočeského streetworku PREVENT: „S kolegy z jiných organizací máme každý jiné zkušenosti a styl práce. Tím, že si tyto zkušenosti vyměňujeme, říkáme si, co se komu osvědčilo a co naopak nefunguje, se od sebe můžeme navzájem dost naučit.“ Kamil Podzimek dodává, že během projektu bude také uspořádáno společné setkání dalších subjektů pracujících s rizikovou mládeží, jako jsou například kurátorky pro mládež z Orgánu sociálně – právní ochrany dětí. Na těchto setkáních bude prostor pro vzájemné předávání informací a plánování dalších postupů práce. „Pravidelná setkání v širším měřítku již fungují v rámci zavedeného Týmu pro mládež v rámci Systému včasné intervence,“ doplňuje Podzimek.

Comments