Aktuality‎ > ‎

Terénní pracovníky můžete potkat i v ranních hodinách

přidáno: 3. 7. 2014 1:47, autor: Michal Němec

Tisková zpráva

 České Budějovice, 3. července 2014 – Konec školního roku a blížící se prázdniny znamenají pro většinu mladých lidí uvolněnou atmosféru a vyhledávání zábavy. Samotná zábava ovšem někdy bývá spojována s užíváním či experimentováním s návykovými látkami. Proto se Jihočeský streetwork PREVENT v červnu tohoto roku zaměřil na mládež v Českých Budějovicích, Strakonicích a Vodňanech, která v ranních hodinách míří do škol. Terénní pracovníci skupinky mladých lidí oslovovali před školou, na nádraží nebo na cestě do školy a předávali jim informace o nebezpečnosti užívání návykových látek.

 Kamil Podzimek, vedoucí terénních programů vysvětluje: „V posledních letech potkáváme v terénu stále více mladých lidí, kteří experimentují s návykovými látkami a bohužel nevnímají rizika spojená s jejich počínáním.  To je jedním z důvodů proč se v posledních letech terénní pracovníci více zaměřují na kontaktování a vyhledávání mladých a začínajících uživatelů drog. Hlavním cílem našich intervencí je být v kontaktu s těmito uživateli návykových látek dříve, než přejdou na rizikovější způsoby užívání a podat co největšímu počtu těchto klientů objektivní informace o bezpečnější zábavě a především předat informace o rizicích užívání návykových látek. V podstatě se jedná o takovou prevenci přímo v terénu, v prostředí, kde se mladí lidé scházejí a potkávají. A protože chceme oslovit co nejvíce mladých lidí, spustili jsme v červnu tzv. ranní terény. Jedná se o terénní práci brzy ráno v době, kdy mladí lidé jdou do školy. Informace o nebezpečnosti užívání návykových látek jsou předávány ústně, ale také formou tištěných materiálů nebo i elektronickou formou -  v těchto případech využíváme tablety.“

 Dle průzkumu, který provedlo na vybraných středních školách Občanské sdružení PREVENT má zkušenost s užíváním marihuany více než polovina dotázaných. Evropské studie také ukazují, že mladí Češi hrají v Evropě prim jak v pití alkoholu, tak v užívání marihuany či hašiše. Dnešní mládež považuje marihuanu za neškodný experiment, stejně jako první cigaretu, prvního panáka nebo první sex. Přistupuje k ní proto obvykle stejně - málo zodpovědně a už vůbec ne jako k nelegální droze. Pro některé z nich bývá občasné “zahulení“ se spolužáky jen zajímavou zkušeností, někteří u ní zůstanou a nemají potřebu vyhledávat tvrdší drogy, pro některé se však marihuana může stát odrazovým můstkem k dalším, mnohem nebezpečnějším drogám. Od touhy po nových experimentech a intenzivnějším prožitku pak neodrazuje ani složitější dostupnost nebo vysoká cena drog, ale bohužel ani riziko snadnějšího vzniku závislosti na nich.

 „Ranní terény vnímáme velice efektivně, protože během hodiny oslovíme značné množství osob, jedná se o 20-30 kontaktů. Překvapivě zjišťujeme, že mladí lidé nemají velké zábrany bavit se o svých zkušenostech. Jako velký problém vnímáme fakt, že mnoho uživatelů THC nevnímá konopí jako drogu a nejsou si vědomi rizik, které užívání konopí přináší. Po měsíční zkušenosti již víme, že po prázdninách budeme v této aktivitě pokračovat,“ dodává Kamil Podzimek. Jedním ze studentů, kterého terénní pracovníci v Českých Budějovicích oslovili, je osmnáctiletý Matěj. Ten přiznává, že si občas zakouří, ale má velký respekt před tvrdými drogami. „Chodíme s klukama občas do parku, většinou před nějakým koncertem, tam si zahulíme a pak pokračujeme na akci. Ale mám jednoho kamaráda, který si píchá pervitin a to je fakt hnus. Už se s ním nedá vůbec bavit, je na tom fakt špatně, krade, aby si vydělal na fet. To je pro nás ten největší odstrašující případ, takhle bych dopadnout nechtěl,“ přiznává Matěj.

Comments